Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

'Minderheden meer gewicht'
Steeds meer mensen kampen met overgewicht. Turken, Marokkanen en Antillianen zijn vaker te zwaar dan autochtonen. Vooral veel oudere allochtonen zijn zwaarlijvig. Dat blijkt uit de publicatie 'Minderheden meer gewicht' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport gaat ook in op de mogelijke oorzaken.

Het onderzoek van het SCP richtte zich op de prevalentie van overgewicht onder de vier grootste niet-westerse allochtone bevolkingsgroepen in Nederland. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens uit het Survey Integratie Minderheden (SIM) uit 2006: een landelijk representatieve steekproef waarbij interviews werden afgenomen bij Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en autochtonen – meer dan duizend personen uit iedere groep.

Body Mass Index
Om te bepalen of iemand een gezond gewicht heeft wordt de Body Mass Index (BMI) gehanteerd. Deze index bereken je door je massa (in kilogram) te delen door het kwadraat van je lengte (in meter). Wanneer de uitkomst hiervan tussen de 18,5 en 25 ligt, is sprake van een gezond gewicht. Bij een BMI boven de 25 begint overgewicht. Uit het onderzoek van het SCP kwam naar voren dat meer dan de helft van de Turken (55 procent), Marokkanen (51 procent) en Antillianen (50 procent) in Nederland een te hoog BMI heeft. Bij Surinamers en autochtonen ligt dit aandeel rond de 45 procent.

Oudere en vrouwelijke allochtonen
Grotere verschillen doen zich voor bij ouderen en vrouwen. Van de Turkse 55-plussers heeft 83 procent een BMI hoger dan 25. Bij Marokkaanse 55-plussers is dit 78 procent tegen 60 procent van de autochtone 55-plussers. Ongeveer een kwart van de allochtone vrouwen heeft te maken met obesitas (BMI van 30 of meer) – het dubbele van het aandeel autochtone vrouwen die hiermee kampen.

'Troosteten'
Het aandeel oudere Turken en Marokkanen met ernstig overgewicht is zorgwekkend hoog, concluderen de opstellers van het rapport. Uit ander onderzoek is bekend dat de meesten van hen langdurig buiten het arbeidsproces staan of – in het geval van de vrouwen – nooit hebben gewerkt. Hun leefwereld is klein: men zit veel thuis, is niet vaak actief in vrijwilligerswerk en doet weinig aan sport of bewegen. Ook kampen velen van hen met een minder goede lichamelijke en/of psychische gezondheid. (Dagevos & Gijsberts, 2007; Schellingerhout, 2004; Van den Broek & Keuzenkamp, 2008). Deze groep allochtone ouderen maakt een ontwortelde indruk. Het lijkt erop dat ze dit compenseren door veel en niet al te gezond te eten. Eten neemt de gedaante aan van 'troosteten'.

Integratie-indicatoren
Tweede generatie allochtonen en allochtonen die het Nederlands goed beheersen en in de vrije tijd overwegend met autochtonen omgaan, blijken dezelfde kans op een hoog BMI te hebben als autochtonen. De mate van integratie lijkt zelfs zo'n belangrijke factor te zijn dat het zelfstandig effect van sociaal-economische factoren - en opleidingsniveau in het bijzonder - verdwijnt. "Een opmerkelijke uitkomst", stellen de onderzoekers, "omdat in verwant onderzoek (Cornelisse-Vermaat en Maassen van den Brink, 2007) het opleidingsniveau juist een belangrijke factor blijkt te zijn voor de hoogte van de BMI van allochtonen. Onze analyse suggereert dat hier de betekenis van integratie-indicatoren achter schuil gaat."

Wordt vervolgd
Betekent dit dat geïntegreerde allochtonen Nederlandse voedingsgewoonten overnemen, waaronder ook zulke schrale als één koekje bij de koffie, geen uitgebreide maaltijden voor het bezoek of een broodje kaas en een beker karnemelk als lunch? Heeft deze categorie allochtonen het te druk om uitgebreid te tafelen? Gaat integratie gepaard met het overnemen van een gezonder leefpatroon? Verandert integratie wellicht het schoonheidsideaal? De onderzoekers hebben genoeg vragen om het verband tussen integratie en de kans op overgewicht nader te onderzoeken.

'Globesitas'
Wereldwijd neemt het aantal mensen met overgewicht en obesitas zo drastisch toe, dat men wel spreekt van 'globesitas'. Ook in Nederland is het aantal te zware mensen de afgelopen decennia sterk toegenomen.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau. Foto: Rapport 'Minderheden meer gewicht' (SCP). Publicatiedatum: 24 september 2008 08:32 uur


Meer informatie:
  • De publicatie downloaden (pdf)
  • Minderheden meer gewicht. Overgewicht bij Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers en het belang van integratiefactoren, Jaco Dagevos en Hans Dagevos , Sociaal en Cultureel Planbureau, augustus 2008, ISBN 978 90 377 0394 8, prijs € 9,90.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.