Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Seksuele en relatieproblematiek autochtonen/allochtonen van gelijke omvang
Middelbaar tot hoger opgeleide allochtonen hebben net zo vaak problemen met seksualiteit en relaties als autochtone Nederlanders. Dat volgt uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep. Eerdere aanwijzingen dat in deze groepen de omvang van de problematiek groter zou zijn, blijken ongegrond.

In 2006 vond een bevolkingsonderzoek plaats waarin onder meer problemen rond relaties en seksualiteit werden onderzocht. Hoewel aan dat onderzoek te weinig allochtone Nederlanders deelnamen om harde conclusies te trekken, werden er aanwijzingen gevonden dat er relatief meer seksuele en relationele problemen en zorgbehoeften zijn onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders.

Internetpanel
Gealarmeerd door die aanwijzingen, verzocht het ministerie van VWS de Rutgers Nisso Groep om de allochtone bevolking nader op het onderwerp te onderzoeken. Daarop riep de Rutgers Nisso Groep een grootschalig internetpanel in het leven, waarin Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse respondenten vragen beantwoordden over relaties, seksueel gedrag, anticonceptie, condoomgebruik en seksueel geweld. De respondenten waren tussen de 15 en 40 jaar en hun opleidingsniveau varieerde van MBO tot universitair.

Anticonceptie
Uit de antwoorden van de respondenten volgt dat de seksuele en relationele problemen in allochtone groepen op veel aspecten dezelfde uitkomsten geven als het bevolkingsonderzoek uit 2006. Zo blijken de percentages allochtone vrouwen die geen anticonceptie gebruiken, terwijl ze niet zwanger willen worden net zo laag (1 – 3 procent) als onder autochtone vrouwen.

Seksueel geweld
Allochtone vrouwen blijken ook net zo vaak als autochtone vrouwen slachtoffer te worden van seksueel geweld. Dezelfde verontrustende feiten kwamen in het nieuwe onderzoek naar voren: bijna 4 op de 10 vrouwen is ooit slachtoffer geweest van seksueel geweld. Dit kan variëren van ongewenste aanrakingen tot (poging tot) verkrachting.

Hulpbehoefte en schroom
Ook de behoefte aan professionele hulp of steun op relatiegebied is vergelijkbaar met die van autochtonen. Vaak blijken mensen echter teveel schaamte te ervaren om ervoor te zorgen dat zij die hulp ook daadwerkelijk krijgen. Sommigen gaan niet op zoek, terwijl anderen wel hulp zoeken maar die niet vinden. In totaal blijkt 10 tot 20 procent van de middelbaar en hoog opgeleide allochtonen een onvervulde zorgbehoefte op het terrein van relaties, de eigen seksualiteit, overmatig seksueel verlangen, anticonceptie, seksueel geweld of maagdelijkheid.

Uitzondering: relatiestress
Een aspect waarop wél een duidelijk verschil tussen bevolkingsgroepen werd gevonden is het voorkomen van relatiestress. Het onderzoek uit 2006 liet zien dat 17 procent van de autochtone vrouwen daar wel eens mee te kampen heeft. In het nieuwe onderzoek blijkt 30 procent van de Surinaamse vrouwen en maar liefst 49 procent van de Marokkaanse vrouwen wel eens stress te ondervinden van hun relatie. De Marokkaanse vrouwen wijten die stress vooral aan ruzie met de partner en aan een onbevredigend seksleven.

Conclusie en vervolgonderzoek
Afgezien van het aspect relatiestress is de algemene conclusie van de Rutgers Nisso Groep dat de onderzochte groepen allochtonen dezelfde omvang van seksuele en relationele problemen kennen als autochtone Nederlanders. Een belangrijke kanttekening die echter geplaatst moet worden, is dat een grote groep laag opgeleide vrouwen in het onderzoek buiten beschouwing is gebleven. Daarom wil het ministerie van VWS aanvullend kwalitatief onderzoek naar die groep laten uitvoeren. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat laagopgeleide allochtonen een verhoogd risico lopen op soa, onbedoelde zwangerschap en seksueel geweld.

Bron: Rutgers Nisso Groep. Foto: Rutgers Nisso GroepPublicatiedatum: 13 oktober 2008 13:41 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.