Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Alleato wil allochtone mantelzorger op de kaart zetten
Instellingen en organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers, richten zich niet op mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Daar moet verandering in komen, vindt Alleato. Om de allochtone mantelzorger onder de aandacht te brengen, is dit adviesbureau voor sociale vraagstukken de bewustwordingscampagne 'Kleur in Actie' (KiA) gestart in Amersfoort.

Zorgen voor je familieleden is een wezenlijk onderdeel van de Turkse en Marokkaanse cultuur. De bereidheid tot mantelzorg is dan ook groot. Hoeveel allochtone mantelzorgers er precies actief zijn in Nederland, is onbekend. Vermoedelijk gaat het om een groot aantal. Nu de eerste generatie Turken en Marokkanen vergrijst, zullen er nóg meer allochtone mantelzorgers komen.

Ondersteuning
Mantelzorgers nemen huishoudelijke, verzorgende én verplegende taken op zich. Bovendien ondersteunen zij de patiënt op emotioneel en mentaal gebied. Maar hun eigen werk en gezin moet ook doordraaien. Stress en overbelasting liggen daarom op de loer. Veel instellingen en organisaties ondersteunen mantelzorgers. Met informatie en advies, maar ook met tijdelijke vervanging door een professional. Dat aanbod is echter onvoldoende gericht op allochtonen volgens Alleato.

Bonding
Om hier verandering in te brengen, heeft Alleato gekozen voor een integrale aanpak via bonding, bridging en linking. Bij bonding gaat het om het bespreekbaar maken van mantelzorg in allochtone kringen. Speciale KiA voorlichters organiseren in dit kader diverse bijeenkomsten. Dit gebeurt in eigen taal door sleutelfiguren die bekend zijn met deze migrantengroepen. Zo wil Alleato dat mensen van Turkse en Marokkaanse herkomst zich meer bewust worden wat mantelzorg is en welke voorzieningen er zijn. "De eerste generatie heeft echt een informatieachterstand", vertelt Emine Asci, een van de KiA-voorlichters. "Neem het zorgloket. Veel ouderen weten niet eens dat dat bestaat, laat staan dat ze weten waarvoor ze er terecht kunnen."

Bridging
Er is veel interculturele kennis versnipperd over diverse organisaties. Via bridging wil Alleato zorgen dat de diverse betrokken belangenorganisaties profiteren van elkaars kennis en ervaring. Migranten(zelf)organisaties en belangenorganisaties van patiënten, cliënten, gehandicapten en vrijwilligerswerk worden daarom met elkaar in contact gebracht. Door de handen ineen te slaan, moeten er nieuwe oplossingen gerealiseerd kunnen worden en ontstaan nieuwe samenwerkingsrelaties.

Linking
Het vergroten van de diversiteit in zorginstellingen is de laatste pijler van het project KiA: linking. Door zorginstellingen erop te wijzen dat ze oog moeten hebben voor culturele aspecten en dat ze moeten investeren in een diversiteitsbeleid, hoopt Alleato meer kleur in de zorg te realiseren. Alleato-medewerkster Jung Im Kim – vanaf 1 januari 2009 projectleider van KiA – adviseert persoonlijk zorginstellingen bij het maken en implementeren van diversiteitsbeleid. Zodat er in de toekomst beter kan worden ingespeeld op de (vergrijzende) multiculturele samenleving.

Landelijke ambitie
Kleur in Actie is een drie jaar durend project. Het project in Amersfoort heeft een voorbeeldfunctie. Als blijkt dat dankzij deze maatregelen allochtonen beter in staat zijn om mantelzorg te verlenen, dan wordt het project verder landelijk ingevoerd.

Bron: Alleato. Foto: Alleato. Publicatiedatum: 24 december 2008 08:54 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.