Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

'Sociale verschillen veroorzaken gezondheidsverschillen'
Laagopgeleide armen gaan in Nederland zes tot zeven jaar eerder dood dan hoogopgeleide rijken. Ook brengen zij gemiddeld zestien tot negentien jaar in slechtere gezondheid door. Volgens Johan Mackenbach een onaanvaardbare vorm van sociale uitsluiting. Dat betoogde de hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg onlangs in de Volkskrant.

De gezondheidsverschillen tussen arm en rijk ontstaan vooral door materiŽle en immateriŽle voorzieningen, psychosociale omstandigheden en verschil in gedrag. De moderne verzorgingsstaat heeft veel scherpe kanten van sociale ongelijkheid weggenomen, maar niet de ongelijkheid in levenskansen. Waarom is dat zo?

Doorwerking op gezondheid
Sociale ongelijkheid werkt door op gezondheid. Vanuit financieel oogpunt is het opvallend dat gezond eten duurder is dan ongezond voedsel. Sla is relatief duurder dan patat. Als je weinig te besteden hebt, kies je dan voor gezond maar duurder voedsel? In hoeverre is dat een ťchte keuze? Daarnaast zijn er ook immateriŽle aspecten van sociale ongelijkheid. Mensen met een lage opleiding lopen bijvoorbeeld vaak meer gezondheidsrisico in hun werk en hebben meer kans op stress en depressieve klachten.

Meritocratie
Een tweede verklaring ziet Mackenbach in het feit dat onze samenleving steeds meer een meritocratie geworden: de sociaal-economische positie van elk burger is gebaseerd op zijn of haar verdiensten. Kun je als individu aan de maatschappelijke verwachtingen voldoen? Opleiding is daarbij de sleutel. Ook kennis over gezondheidsrisico's is steeds belangrijker geworden. Kennis die makkelijker toegankelijk is voor mensen met een hoge opleiding dan mensen met een lage opleiding. Gezondheid beÔnvloedt daarnaast de sociale mobiliteit. Wie ongezond is, krijgt moeilijk nieuw werk. En wie in een lage maatschappelijke positie belandt wordt ongezond.

Ongezond consumptiegedrag
In onze samenleving zijn hart- en vaatziekten en kanker de grootste bedreigingen van de gezondheid. Deze ziekten hangen samen met consumptiegedrag. Uit onderzoek blijkt dat ongezonde gedragingen vaker voorkomen onder mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat is deels een vrije keuze, maar als je opgroeit in een milieu waar ongezond consumptiegedrag de norm is, hoe vrij ben je dan om dat te doorbreken?

Klink
Onlangs presenteerde de minister van Volksgezondheid Klink het 'Beleidsplan aanpak gezondheidsverschillen op basis van sociaaleconomische achtergronden'. De maatregelen van Klink zijn gericht op effectievere zorg voor mensen met een lager inkomen en allochtonen. Mackenbach is echter niet onder de indruk van de voorgenomen maatregelen. De hoogleraar roept de overheid op om sociaal- economische gezondheidsverschillen te verkleinen door een gerichtere aanpak.

Maatregelen
Mackenbach schetst een perspectief van maatregelen die in zijn ogen nodig zijn en die de overheid onvoldoende benut. Hieronder bevinden zich het verbeteren van arbeidsomstandigheden van diegenen die laaggeschoold werk doen. Maar ook intensieve preventieprogramma's voor de doelgroep. ďIn de gezondheidszorg is veel mogelijk, vooral als we bereid zijn betere (en niet alleen maar gelijke) resultaten te boeken bij mensen met een lagere opleiding en inkomen.Ē Ook scholen kunnen een steentje bijdragen door de gezondheidscompetenties van al hun leerlingen te stimuleren.

Paternalisme
Om gezondheidsverschillen terug te dringen is dus een resolutere opstelling nodig dan tot nu toe wordt ingenomen, meent Mackenbach. Onder het bestaande beleid zijn de verschillen alleen maar groter geworden. De terughoudendheid van Klink Ė bijvoorbeeld op het terrein van leefstijlbeÔnvloeding Ė moet veranderen in concrete doelstellingen. Een kwestie van politieke wil, meent Mackenbach: "Voor lichte vormen van paternalisme hoeft niemand terug te deinzen. Waarom zou consumptievrijheid de hoogste vorm van vrijheid moeten zijn? Met dat adagium zouden vroegere emancipatiebewegingen ook op niet zijn uitgelopen."

Bron: De Volkskrant, Medical Facts, Foto: erasmusmc.nlPublicatiedatum: 13 februari 2009 14:31 uur


Meer informatie:
datum:  4 december 2015 03:52   naam: tYGW9mnE   organisatie: LTxqwwz4Em
I would have given I would have given anything to be at this show, but as it was done 12 years beofre IÔĽŅ was born This makes you want the sound badly. But Hot Mikado has been recorded (not this production but present day), and I encourage everyone to find a copy. Lots of fun. Was this answer helpful?
datum:  14 maart 2009 13:08   naam: Els van der Veldt   organisatie: 
De heer Mackenbach heeft gelijk als hij stelt dat een vorm van paternalisme geen kwaad zou kunnen. Je hoort vaak zeggen "dat moet ik toch weten, of ik rook en wat ik eet? " Maar als ze ziek worden dan moet er wel een beroep op de gezondheidszorg worden gedaan. En die moeten we allemaal betalen.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.