Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Oudere migranten in Wmo onderbelicht
Oudere migranten - een zeer kwetsbare groep in het kader van de Wmo – krijgen nog nauwelijks de extra aandacht die zij verdienen. Deze conclusie volgt uit een inventarisatie die het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), Zorgbelang Nederland en Movisie gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Via de publicatie 'Wmo en oudere migranten - een kwetsbare doelgroep' brengen de samenwerkende organisaties verslag uit van de in 2008 uitgevoerde inventarisatie. De studie richtte zich op de ervaringen van oudere migranten met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Groeiende achterstandsgroep
Nederland telt naar schatting 200.000 oudere migranten, een aantal dat naar verwachting de komende jaren sterk zal toenemen. Hoewel hun wensen en behoeften grotendeels overeenkomen met die van de oudere autochtonen, heeft de eerstgenoemde groep een achterstandspositie ten opzichte van Nederlandse ouderen, zo stellen de organisaties. Zo heeft 95 procent van de oudere migranten geen volledige AOW, en ook op de gebieden van participatie en welzijn blijft de groep achter. Daarbij komt dat oudere migranten vaak vroeger in hun leven met gezondheidsklachten kampen dan Nederlandse ouderen.

Onvoldoende bereik, toegang en kansen
Uit de inventarisatie blijkt dat de voorlichting over de Wmo de allochtone doelgroep als geheel tot nu toe onvoldoende bereikt. Bij de groep allochtone ouderen geldt dat nog in sterkere mate. Ook worden de kansen die de Wmo biedt als participatiewet nog onvoldoende herkend en benut. Volgens het NOOM scoort de toegankelijkheid van het zorgsysteem een onvoldoende bij haar achterban. Al met al heeft de 'opschoning' van de AWBZ en de overheveling van bepaalde taken naar de Wmo volgens de organisaties nadelige gevolgen voor veel oudere migranten.

Indicatiestelling met hindernissen
Een probleem apart blijft het stellen van een goede indicatie. In de publicatie worden enkele voorbeelden gegeven van culturele verschillen die bij indicatiestellingen tot misverstanden kunnen leiden. Zo zal een Molukse oudere mevrouw vaak overal ja op zeggen, omdat een 'nee' in haar beleving onbeleefd is. Een Turkse oudere man zal wellicht benadrukken dat hij geen hulp nodig heeft, omdat hij het vernederend vindt om aan een Nederlandse jonge vrouw zijn beperkingen aan te geven. En een Marokkaanse mevrouw: "Er kwam hier zo'n jong meisje om te praten over de hulp die ik nodig heb. Moet ik haar belasten met al mijn problemen? Dat is toch veel te zwaar voor haar? Nee, ik heb maar niks gezegd." Dergelijke misverstanden leiden er gemakkelijk toe dat de indicaties te laag worden gesteld. Daardoor krijgen de ouderen niet de hulp die zij nodig hebben.

Cultuurgevoelig Wmo-loket
De belofte die tijdens de introductie van de Wmo gemaakt werd, dat er één loket zou komen voor de toegang tot alle voorzieningen, is in de praktijk nog niet het geval. Daarnaast constateren de organisaties dat het bij de Wmo-loketten vaak aan de nodige cultuurgevoeligheid ontbreekt. Loketmedewerkers blijken vaak weinig af te weten van de belevingswereld van oudere migranten. Maar gelukkig is hierin wel een beterende lijn gesignaleerd. Er wordt bij gemeenten en zorgorganisaties steeds meer aandacht besteed aan bejegening en omgangsvormen. Ook wordt steeds meer het belang van 'doorvragen' ingezien.

Blik op oudere migranten
Het NOOM vraagt beleidmakers - in het algemeen, maar zéker ook in het kader van de Wmo - de blik te richten op de diverse groep van oudere migranten. De koepelorganisatie stelt dat extra inspanningen noodzakelijk zijn om deze groep volwaardig te laten participeren in de Nederlandse samenleving. Hoewel een aantal aanbevelingen direct aan de gemeenten wordt gegeven, vindt het NOOM het nog te vroeg om zaken als voorlichting en andere knelpunten geheel aan de gemeenten over te laten. Vooralsnog zou sturing op landelijk niveau op zijn plaats zijn. Het NOOM biedt zich daarbij aan als samenwerkingspartner. Waar nodig wil zij graag van advies dienen en haar netwerk van aangesloten organisaties en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep inzetten om initiatieven te ondersteunen.

Bron: Netwerknoom.nl, Zorg en Welzijn. Foto: Netwerknoom.nlPublicatiedatum: 13 maart 2009 15:06 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.