Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

VGN en Mikado werken samen aan intercultureel HRM-beleid in gehandicaptenzorg
De groeiende diversiteit van de Nederlandse samenleving plaatst instellingen voor nieuwe zorgvragen. Hoe daarmee om te gaan? Wat betekent het voor het Human Recource Management? Wat valt er te leren van ervaringen en projecten van andere instellingen en sectoren? De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schakelde Mikado in, om samen tot een praktische handreiking voor intercultureel HRM-beleid te komen.

In het vraagstuk hoe het HRM-beleid aan te passen aan een veranderende, meer interculturele samenleving, staat VGN niet alleen. Talloze medewerkers uit verschillende zorgsectoren doen dag in dag uit interculturele ervaring op. Ook hebben verschillende instellingen de afgelopen jaren al succesvolle initiatieven ontwikkeld op het gebied van HRM-beleid. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze expertise en te voorkomen dat het wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden, zijn VGN en Mikado een samenwerkingsproject gestart.

Meer allochtonen nodig in gehandicaptenzorg
Aart Bertijn, senior beleidsmedewerker Werkgeverszaken bij VGN, legt uit waarom het project werd opgestart: "De diversiteit in de maatschappij neemt toe. Daardoor neemt ook het aantal cliënten van niet-Nederlandse afkomst toe. Gezien de toenemende arbeidsmarktproblematiek in de gehandicaptenzorg is het noodzakelijk om meer allochtone medewerkers aan te trekken én door te laten groeien in de instellingen. Dit stelt eisen aan de cultuursensitiviteit van organisaties."

Initiërende en ondersteunende rol
"De VGN heeft als brancheorganisatie een initiërende en ondersteunende rol, óók rond het thema interculturalisatie," legt Bertijn uit. "Wij willen graag de instellingen wijzen op de mogelijkheden en kansen. Het echte werk moet echter in de instellingen zelf plaatsvinden, en iedere organisatie heeft hierin zijn eigen tempo. Daarom wil de VGN de instellingen een aantal instrumenten en informatie aanreiken. Zij kunnen hier dan naar behoefte uit putten om hun interculturalisatieproces te versterken of te versnellen."

Praktische handreiking
VGN benaderde Mikado, en in samenspraak werd besloten een praktische handreiking te gaan ontwikkelen. Daarin zullen zowel succesfactoren als knelpunten van intercultureel HRM-beleid in de gehandicaptenzorg worden beschreven. "Een aantal gehandicaptenzorginstellingen heeft al goede resultaten geboekt en er zijn de afgelopen jaren al veel instrumenten en methodieken ontwikkeld," zegt Bertijn. "Wij willen die expertise voor iedere gehandicaptenzorginstelling toegankelijk maken."

Aziza Sbiti van Mikado is projectleider: "Aan de hand van Good Practices zal de dagelijkse praktijk van HRM-gerelateerde thema's, zoals werving en selectie, doorstroom, competenties, discriminatie en het werken met intermediairs in de handreiking aan bod komen.” Bertijn: "Het moet een praktische handreiking worden vol tips, suggesties en voorbeelden die instellingen eenvoudig kunnen vertalen naar de ontwikkeling van hun eigen intercultureel HRM-beleid."

Voordelen van digitaal
De handreiking zal, behalve in de vorm van een boekwerk, ook in digitale vorm worden uitgebracht op de kennisportal gehandicaptenzorg. Dat biedt onder meer het voordeel dat ook na afloop van dit project nieuwe informatie en Good Practices aan de handreiking kunnen worden toegevoegd. De digitale handreiking zal bovendien steeds door het veld zelf kunnen worden geactualiseerd.

Projectaanpak
Om een duidelijk overzicht te krijgen van alle bestaande interculturele activiteiten en initiatieven in de branche benadert Mikado P&O-ers, stafmedewerkers diversiteit en andere betrokkenen van alle VGN-lidinstellingen. Vervolgens wordt een selectie gemaakt van een aantal Good Practices dat in aanmerking komt voor de handreiking. Van de organisaties zal betrokkenheid en samenwerking worden gevraagd bij interviews om de Good Practices te beschrijven en te analyseren. Het is de bedoeling dat de handreiking in september 2009 wordt voltooid.

Bijeenkomsten
Om de kennis van de handreiking verder te verspreiden en te implementeren, zullen in het najaar vier bijeenkomsten worden georganiseerd voor betrokkenen van gehandicaptenorganisaties. "Het uitwisselen van informatie, oplossingen voor praktische knelpunten en Good Practices ondersteunt de implementatie in de eigen instellingen," licht Bertijn toe. Sbiti: "Tijdens de bijeenkomsten gaan we in thematische workshops in op informatie en methodieken uit de handreiking. Daarnaast wordt een aanzet gemaakt tot het opzetten van een netwerk interculturalisatie in de gehandicaptenzorg."

Landelijk netwerk
Bertijn: "Om instellingen te blijven ondersteunen in een intercultureel HRM-beleid willen Mikado en VGN samen met betrokkenen een landelijk netwerk interculturalisatie in de gehandicaptenzorg opzetten. Dit netwerk zal medewerkers, werkzaam op het gebied van intercultureel (personeels)beleid, de mogelijkheid bieden om contacten te onderhouden en te versterken en om inspiratie en informatie uit te wisselen." Het netwerk moet de continuïteit van de interculturalisatie van HRM binnen de gehandicaptenzorg waarborgen. Ook hier zal het Kennisportal van de VGN weer een belangrijke rol spelen, omdat het netwerk onder meer via een community op de kennisportal gehandicaptenzorg zal communiceren.

Nóg meer initiatieven in de gehandicaptenzorg
Behalve het samenwerkingsproject met Mikado heeft VGN nog een ander project rond interculturalisatie zorg lopen. Dit project Interculturele arbeidsmarktcommunicatie is gestart om leden van de VGN te ondersteunen bij het stimuleren van de instroom van meer allochtone jongeren in de gehandicaptenzorg. In dit project staan ambassadeurs centraal. Dit zijn medewerkers uit de gehandicaptenzorg met een migrantenachtergrond. Zij gaan voorlichting geven aan jongeren én hun sociale netwerk over (het werken in) de gehandicaptenzorg. Als derde project loopt bij VGN de interculturalisatie van het inhoudelijk zorgbeleid. De VGN zorgt ervoor dat tussen deze drie sporen stevige dwarsverbanden liggen. Dat maakt dat de gehandicaptenzorg op alle domeinen steeds sterker staat in het leveren van goede kwaliteit van zorg en diensverlening in een veelkleurige samenleving.

Bron: Aart Bertijn, VGN, Mikado. Foto: Pameijer.Publicatiedatum: 17 maart 2009 13:32 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.