Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Vaker suikerziekte bij niet-westerse allochtonen
Het aandeel Nederlanders met diabetes is toegenomen van bijna 3 procent in 2001/2002 naar 4 procent in 2007/2008. Suikerziekte komt relatief vaak voor bij niet-westerse allochtonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Barend Middelkoop, hoogleraar Public Health, belicht hoe een GGD team professioneel kan handelen in preventie, zorg, onderzoek en beleid van risicodoelgroepen.

Onder de niet-westerse allochtonen zijn het vooral Surinamers, Antillianen en Arubanen, Turken en Marokkanen die met de ziekte te maken krijgen. Bij hen komt suikerziekte twee tot drie keer vaker voor dan bij autochtonen. Ook treft de ziekte vaker de eerste generatie niet-westers allochtone 25-plussers, dan de tweede generatie.

Gevaren van suikerziekte
Diabetes is een ongeneeslijke stofwisselingsziekte, waarbij het lichaam onvoldoende energie uit glucose (suikers) kan halen. Op de korte termijn heeft dat allerlei gevolgen, waaronder verzuring in weefsels en organen. Iemand die aan diabetes lijdt, loopt bovendien op langere termijn het risico coronaire hartziekten te ontwikkelen. Daarnaast zijn er diverse andere complicaties mogelijk, zoals nierlijden, blindheid en slecht genezende wondjes aan de benen. Daarnaast bestaat het risico van stigmatisering. Zo is het niet ondenkbaar dat bepaalde bevolkingsgroepen zich lastiger kunnen verzekeren als op basis van hun etniciteit het vermoeden bestaat dat zij meer kans hebben op bepaalde ziektes, zoals suikerziekte.

Onbekende oorzaak
Waarom mensen met deze etnische achtergronden meer kans hebben op deze ziekte en dus op alle daarmee samenhangende complicaties is niet precies bekend. Waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol. Een verband tussen genen en het ontwikkelen van suikerziekte wordt bijvoorbeeld niet uitgesloten, maar het onderzoek ernaar staat nog in de kinderschoenen. Ook de plotselinge overgang van een niet-geïndustrialiseerde samenleving naar een westers geïndustrialiseerd land wordt door onderzoekers vaak genoemd als mogelijke oorzaak. Net als leefstijlfactoren, waaronder voeding en beweging, die van invloed zijn. Zo kampen Turken, Marokkanen en Antillianen vaker met overgewicht dan autochtonen. En welk deel van hun verhoogde risico hangt samen met de lage sociaal-economische positie, waarin veel mensen van niet-westerse herkomst zich in bevinden? Tenslotte schijnt er ook een verband te bestaan tussen het ervaren van discriminatiestress en de ontwikkeling van ziektes.

Programma's om risico te verkleinen
Om de kans op het ontwikkelen van diabetes voor mensen in allochtone risicogroepen te verkleinen, zijn in de loop der tijd meerdere programma's ontwikkeld. In het nieuwste nummer van het tijdschrift Cultuur Migratie Gezondheid beschrijft Barend Middelkoop de inspanningen die de GGD Den Haag heeft gedaan op het gebied van diabetes en hart- en vaatziekten onder Surinaamse Hindostanen. Middelkoop is epidemioloog en hoogleraar Public Health.
De GGD in Den Haag heeft deskundigheidsbevordering bij zorgverleners hoog op de agenda gezet. Ook werd een preventiecampagne gehouden, waarbij de GGD probeerde kennis, houding én gedrag te verbeteren onder de Hindostaanse bevolking. Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC-ers) werden ingeschakeld en zij maakten gebruik van hun netwerken in de Hindostaanse gemeenschap. Ook zocht men aansluiting bij zelforganisaties, zoals mandirs (Hindostaanse tempels) en moskeeën.

Het succes van interventie
De Haagse inspanningen hadden uiteindelijk een bescheiden succes. Uit een evaluatieonderzoek bleek dat het bewustzijn over diabetes en hart- en vaatziekten en de gevolgen daarvan was toegenomen. Maar een fundamentele aanpassing van leefgewoonten is uitgebleven. Ook uit andere onderzoeken blijkt dat het bijzonder moeilijk is om bij een kwetsbare patiëntengroep als de Hindostanen aantoonbare gezondheidsverbeteringen te bereiken. Er bestaan dan ook nog geen bewezen effectieve interventies.

Zinvolle interventies?
Maar wat is dan wél zinvol als interventie? Middelkoop wijst erop dat het onbekend is hoe groot het aandeel is van voeding en beweging in het totale diabetesrisico. In hoeverre behaalt men de gewenste resultaten als alleen op deze leefstijlfactoren wordt gefocust? Middelkoop benadrukt dat zolang we nog te weinig weten van de oorzaken, bescheidenheid en terughoudendheid wenselijk is over resultaten van preventie en behandeling Bovendien is er gevaar voor stigmatisering bij de nadruk op risicogroepen.

Medisch onderzoek richt zich voornamelijk op witte mensen met een westerse achtergrond. Meer onderzoek – ook naar mensen van andere etniciteit en herkomst - is nodig om oorzaken te achterhalen én preventie te verbeteren.

Bron: CBS, Barend Middelkoop in Cultuur Migratie Gezondheid, Wikipedia Publicatiedatum: 30 maart 2009 09:02 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.