Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Allochtone ouderen in beweging
Het bewezen effectieve interventieprogramma 'Bewegen valt goed!' stimuleert allochtone ouderen om meer te bewegen. Dat is niet alleen belangrijk voor een actieve en gezonde leefstijl, maar ook om de kans op vallen te verminderen. Het programma wordt dit jaar breder geïmplementeerd.

Veel ouderen van niet-westerse herkomst bewegen te weinig. De Norm Gezond Bewegen wordt door de meesten niet gehaald. Dat wil zeggen dat ze er niet toekomen om elke dag een half uur matig intensief lichamelijke actief te zijn. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag. Cultuur speelt een rol, maar ook gebrek aan informatie over de mogelijkheden en het belang van bewegen en een slechtere fysieke gesteldheid. Bovendien weten organisaties en programma’s de doelgroep vaak niet goed te bereiken.

Gevolgen
Het onvoldoende bewegen heeft consequenties voor het welzijn. Zo is een actieve leefstijl een goed wapen in de strijd tegen overgewicht. Dat is een gezondheidsprobleem waar deze ouderen verhoudingsgewijs vaak last van hebben. Daarnaast lopen (allochtone) senioren extra risico op letsel door te vallen. Een goede conditie kan dit helpen voorkomen. 'Bewegen valt goed!' heeft als doel verandering aan te brengen in deze situatie. Tijdens de bijeenkomsten in sporthal of buurthuis wordt voorlichting gegeven, bijvoorbeeld over valpreventie en gezonde voeding. Daarnaast wordt er samen bewogen. Kennismaking met diverse sporten staat op de agenda, zoals fitness, wandelen of zwemmen.

Balans- en ontspanningsoefeningen
Een van de trainers in Alkmaar vertelt over het verloop van het programma, waar allochtone vrouwen aan deelnamen: "De vrouwen vonden het erg leuk om met materialen te werken. We hebben daarom tijdens het bewegen veel materialen gebruikt. Verder hebben we onder andere balans- en ontspanningsoefeningen gedaan. Elke les hadden we een ander programma. De vrouwen vonden vooral het spel- en wedstrijdelement erg leuk. Het koffiedrinken na afloop was voor hen een belangrijk moment. Zo deden ze sociale contacten op. Vriendschappen zijn ontstaan. Eén Marokkaanse vrouw had zelfs de hele groep uitgenodigd op de bruiloft van haar zoon."

Bewezen effectief
'Bewegen valt goed!' is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Consument en Veiligheid (C&V). Het is in 2006 ontwikkeld met behulp van mensen in het veld. Na pilots in Enschede, Alkmaar, Tilburg en Rotterdam concludeerde TNO dat het programma bewezen effectief is. Zo was de houding van veel deelnemers ten opzichte van sporten verbeterd na afloop van de training. De werkwijze van 'Bewegen valt goed!' sluit aan bij 'Communities in Beweging', dat zich richt op lager opgeleiden. In beide programma's wordt gewerkt volgens een aantal principes: sociale netwerkbenadering, actieve participatie, plezier in bewegen, aandacht voor groepsproces, fysieke en sociale omgeving, intersectorale samenwerking en structurele inbedding.

Sociale relaties en participatie
Ouderen maken deel uit van een gemeenschap. Door ze te benaderen via die gemeenschap is er een grotere kans dat ze daadwerkelijk gaan meedoen. Dat is de gedachte achter de sociale netwerkbenadering. Door contact te leggen met relevante organisaties, zoals de moskee, wordt de doelgroep met het project in aanraking gebracht. Een tweede principe is participatie. Voordat de training begint, wordt geïnventariseerd wat men al weet van bewegen, in welke mate men beweegt, of men al aan valpreventie doet en wat de wensen zijn. Op basis daarvan wordt het programma op maat gemaakt.

Plezier in bewegen
Als bewegen als prettig wordt ervaren, is de kans groter dat men in beweging blijft. Daarom wordt zwaar ingezet op het sociale aspect. Daarnaast wordt het zelfvertrouwen van deelnemers gestimuleerd. Men wordt aangezet om zelf initiatieven te nemen om de bewegingsarmoede te doorbreken. Er is ook aandacht voor het groepsproces en de fysieke en sociale omgeving. Stimuleren familie en vrienden het bewegen? Kun je veilig wandelen in de wijk? Gaat er iemand met je mee? Om te zorgen dat allochtone ouderen actief blijven, worden ze aangespoord om door te stromen naar het reguliere bewegingsaanbod. De trainers hopen zo een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen.

Handboek
Voor lokale organisaties die willen gaan werken met het interventieprogramma is het handboek 'Bewegen valt goed!' verschenen. Voor de trainers is tevens een handleiding beschikbaar. Hoewel het programma in eerste instantie bedoeld is voor allochtone ouderen, is het ook geschikt voor andere groepen inactieve ouderen met een lage
sociaaleconomische status of gezondheidsklachten.

Bron: Nicis Institute, NISB, Kennisnetwerk valpreventie senioren. Foto: NISB. Publicatiedatum: 3 april 2009 09:06 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.