Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Veel gebitsproblemen onder mensen zonder verblijfsvergunning
Mensen zonder verblijfsvergunning krijgen sinds het begin van 2009 geen tandheelkundige zorg meer vergoed. Daardoor lopen ze langer door met kiespijn, met ernstige gebitsproblemen als gevolg. Dat zeggen organisaties die zich inzetten voor de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor 'illegalen'. De kwestie roept ook vragen over toegankelijkheid en solidariteit op.

In een brief aan de Tweede Kamer maken deze organisaties - verenigd in Breed Medisch Overleg - hun zorgen kenbaar. De kans is groot, vinden zij, dat mensen zonder papieren nu eerder terechtkomen bij de veel duurdere kaakchirurg. Die wordt namelijk wél vergoed.

Medisch noodzakelijke zorg
In Nederland wonen naar schatting tussen de 75 duizend en 185 duizend mensen zonder verblijfsstatus. Zij hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Daar valt tandheelkundige zorg niet onder, mensen onder de 21 jaar uitgezonderd. Een woordvoerder van minister Klink van Volksgezondheid benadrukt in de Volkskrant dat tandartszorg ook buiten het basispakket van de Nederlandse verzekerden valt. "Illegalen dragen niet bij aan de solidariteit en verblijven bovendien niet rechtmatig in Nederland. Daarom is het niet opportuun om voor deze groep een ruimere invulling aan het begrip medisch noodzakelijke zorg te geven dan voor personen die wel bijdragen aan de solidariteit en wel rechtmatig in Nederland verblijven."

Knelpunt
Wat moet een tandarts doen als er iemand zonder verblijfsvergunning de praktijk binnen stapt? Of een huisarts die iemand krijgt met gebitsproblemen? Helena Kosec werkt bij Pharos, kennis- en adviescentrum voor vluchtelingen, nieuwkomers en gezondheid. Daar melden hulpverleners met dit soort kwesties zich regelmatig. "Ze zeggen: ik heb hier iemand zitten die nodig naar de tandarts moet en die dat niet kan betalen. Ze vragen wat ze moeten doen. Het is een knelpunt. Als meer personen die te lang met hun gebitsprobleem rondlopen bij de kaakchirurg belanden, is men uiteindelijk duurder uit", vertelde ze aan de Volkskrant.

Lokale initiatieven
Bij de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van Tandheelkunde (NMT) zijn ze zich bewust van deze problematiek. Hoe eerder er behandeld wordt, des te meer zijn gebitsproblemen te voorkomen. Een gaatje boren voorkomt immers een verrotte kies. De organisatie heeft daarom destijds gevraagd om tandheelkundige noodhulp onder de medisch noodzakelijke hulp te scharen. Echter zonder succes. In een aantal gemeenten zijn fondsen opgericht ter bekostiging van de behandeling, of hebben tandartsen toegezegd gratis of tegen lage tarieven te behandelen.

Risicovol
Maar is dat dé oplossing? Gerd Beckers van Dokters van de Wereld vindt het risicovol om mensen zonder papieren afhankelijk te laten zijn van lokale initiatieven. Eveneens in de Volkskrant zegt hij: "Als je tandpijn hebt, loop je risico op complicaties. Het is medisch onverantwoord om daar op te wachten. De minister zegt: we vergoeden de tandartszorg niet, omdat deze ook voor Nederlanders buiten het basispakket valt. Maar deze groep heeft niet de mogelijkheid zich te verzekeren."

College voor Zorgverzekeringen
Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de verantwoording voor de uitvoering van de regeling, die medisch noodzakelijke zorg vergoedt voor deze doelgroep. Het ministerie wil dat CVZ nu snel komt met een rapportage over de tandheelkundige zorg aan ongedocumenteerden. Maar volgens betrokkenen ontbreekt het CVZ daarvoor aan de relevante gegevens.

Bron: De Volkskrant. Foto: Stock.XCHNG.Publicatiedatum: 27 augustus 2009 13:02 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.