Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Zorg voor en door migranten volop in beweging
Interculturaliteit is niet meer weg te denken uit de zorg. Geregeld komen dan ook nieuwe partijen op de markt die zorg aanbieden gericht op allochtonen, zoals onlangs GGZ Divers en Alle Kleur. De ervaring leert echter dat het werkgebied zo dynamisch en veranderlijk is, dat niet elke zorgaanbieder zich weet te handhaven in de harde markt.

Door de toegenomen (gereguleerde) marktwerking in de zorg is er meer ruimte ontstaan voor ondernemerschap. Met als gevolg nieuwe toetreders op de markt. Tegelijkertijd stijgt de zorgvraag van met name oudere migranten. Dus richten zowel veel reeds lang bestaande als nieuwe zorgaanbieders zich op de allochtone zorgvrager. Dit resulteert in een dynamische markt die volop in beweging is.

GGZ Divers en Alle Kleur
Zo ging in mei 2010 in Leiden GGZ Divers van start. Deze tweedelijns praktijk voor geestelijke gezondheidszorg start, terwijl i-psy haar Leidse locatie onlangs sloot. De in dienst zijnde psychologen van GGZ Divers richten zich nadrukkelijk op autochtone én allochtone cliënten. Er worden bijvoorbeeld behandelingen in diverse talen aangeboden, waaronder het Nederlands, Engels, Spaans, Papiamento, Perzisch (Farsi / Dari), Turks, Marokkaans-Arabisch en Berbers, en Tagalog.

Ook nieuw op de markt is Alle Kleur, een organisatie die laagdrempelige transculturele zorg wil bieden. Het gaat om ggz zorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast richt de organisatie zich op het bedrijfsleven met advies over en training in diverse interculturele thema’s.

Faillisementen en doorstarts
Bekijken we een langere periode in de ggz, dan blijkt dat het voor veel nieuwe organisaties die laagdrempelige en goede zorg willen bieden aan migranten vallen en opstaan is. Met enige regelmaat gaat een zorgaanbieder failliet of wordt gedwongen een doorstart te maken onder een nieuwe naam. Noagg is daarvan een illustratief voorbeeld. Dit intercultureel psychiatrisch behandelcentrum werd in 2005 opgericht. Ondanks goede resultaten ging Noagg echter bijna failliet. Een doorstart volgde in 2006, waarbij de organisatie werd opgesplitst in Noagg en i-psy. En inmiddels heeft GGZ Divers – zoals hierboven vermeld – de plaats ingenomen van de Leidse vestiging van i-psy. Illuminatus lijkt na een moeizame start in Utrecht gesetteld te zijn en heet inmiddels Esens GGz.

Hoog ambitieniveau en harde markt
Veel zorgaanbieders die opduiken in de markt hebben een hoog ambitieniveau. De wil is groot om zorg van uitstekende kwaliteit te bieden. Zo zegt de nieuwe thuiszorgorganisatie ActivCare veel expertise in huis te hebben en betrouwbare, respectvolle en transparante zorg op maat te leveren. Dat het echter niet elke nieuwkomer lukt om vernieuwing en goede kwaliteit te combineren in de harde markt, bewijst bijvoorbeeld Hanimeli. Deze thuiszorgorganisatie staat inmiddels onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ is bezorgd over risicovolle handelingen in de uitvoering van de verzorging en verpleging door Hanimelli. Eerder kwam al in het nieuws dat de IGZ zich grote zorgen maakt over de kwaliteit van meerdere nieuwkomers op de thuiszorgmarkt.

Successen
Ondanks de grilligheid van de markt is het zeker niet onmogelijk voor nieuwkomers om hun – vaak grote – ambities te verwezenlijken. Zo groeide Noagg na de complexe start uiteindelijk onder de vleugels van Altrecht uit tot een belangrijke spil in de geestelijke gezondheidszorg voor allochtonen. Inmiddels is er ook een Noagg junior gestart. Ook i-psy, onder de vleugels van de Parnassia Bavo Groep, lijkt met vele vestigingen niet meer weg te denken.

Bron: Mikado, i-psy, noagg, GGz divers, Alle kleur, Esens, HanimeliPublicatiedatum: 21 juni 2010 15:26 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.