Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

In het veld
   reageer      printversie  

Opvoedpoli voor ouders en kinderen

De Opvoedpoli is een nieuw initiatief op het gebied van jeugdbeleid voor iedereen met opvoedvragen. Een multidisciplinair en zeer divers team van maatschappelijk werkers, pedagogen, orthopedagogen, psychologen en medisch specialisten buigt zich over allerlei problemen, waar ouders en kinderen mee worstelen. Mikado sprak hierover directeur Linda Bijl. 'We proberen altijd om iemand pas weg te laten gaan als het probleem is aangepakt.'

Bij de Opvoedpoli kunnen alle ouders en kinderen zich melden met vragen over opvoeden of opgroeien. Ook Bureau Jeugdzorg meldt kinderen aan, bijvoorbeeld als een thuissituatie niet veilig is. Of als jongeren dreigen het criminele pad op te gaan. Net als scholen, die bij de Opvoedpoli aankloppen als het niet lekker loopt met een kind op school.

Uiteenlopende problemen
Bijl: 'De problemen waarmee mensen bij de Opvoedpoli terechtkomen, zijn zeer divers. Aan de ene kant zijn er ouders die vragen hebben over het zindelijk worden van hun jonge kinderen. Dan volstaat vaak een goed advies. Of je hebt ouders die in scheiding liggen en de zorg voor hun kinderen moeten regelen. Aan de andere kant van het spectrum krijgen we kinderen binnen met ernstige stoornissen en problemen. Dan pakken we ook de behandeling op. We leveren altijd maatwerk. Geen geval is immers hetzelfde. Dus hebben we geen standaardaanbod. We kijken elke keer opnieuw wat in dit specifieke geval het beste is en dat gaan we dan regelen.'

Van het kastje naar de muur
Te vaak zag Bijl naar haar smaak dat in het jeugdveld ouders en kinderen van het kastje naar de muur werden gestuurd. De oorzaak? 'Het is in deze sector gebruikelijk dat voor elk probleem een andere instelling is. Het gevaar daarvan is echter dat ouders en kinderen heen en weer geslingerd worden. Wij willen met de Opvoedpoli echter het kastje en de muur zijn. Bij ons ga je niet meer weg voordat het probleem echt is aangepakt. Daarbij gaan we uit van de kracht van de ouders en kinderen zelf. We kijken dus eerst naar wat er wťl allemaal goed gaat. En voor wat er niet lekker loopt, zoeken we een passende oplossing, die precies past bij de hulpvraag. Rondom elk gezin zetten we die medewerkers die nodig zijn in. Soms is dat alleen een pedagoog, een andere keer is dat een team van drie of vier verschillende medewerkers, zodat elk onderdeel van de hulpvraag aan bod komt.'

Breed en divers team
Bij de Opvoedpoli werken mensen die alle disciplines vertegenwoordigen die eventueel nodig zijn. Van logopedist tot consultatiebureau-arts: alle vakgebieden zijn in huis. Een van de medewerkers - Phyllis DŲll-Osei Ameyaw Ė werd vorig jaar nog uitgeroepen tot Zorg+Welzijn professional van het jaar. 'Wij kiezen voor culturele diversiteit. Het is voor ons de lol om steeds weer iemand te vinden die iets heel nieuws inbrengt', zegt Bijl. 'Alles loopt door elkaar heen. Van een homoseksuele tot een streng gelovige Turkse collega. Als we merken dat een bepaalde categorie Ė en dus kennis Ė ontbreekt in ons bestand, dan gaan we ernaar op zoek. Zo is het lastig om mannen aan te trekken als collega's. Toch is ook dat ons wel gelukt.' En diversiteit mag zich niet alleen beperken tot het team op de werkvloer, vindt de directeur van de Opvoedpoli. 'Het moet doordringen tot alle niveaus, dus ook tot op directieniveau. In veel traditionele zorginstellingen zie je in de uitvoering soms nog wel wat Turkse en Marokkaanse collega's, maar in het management zijn het alleen maar witte gezichten. Dat werkt volgens mij niet.'

Durven werken met verschillen
Al die verschillende achtergronden en normen en waarden zorgen ervoor dat er af en toe flink gediscussieerd wordt binnen de organisatie. 'Als je bij ons wilt werken heb je een open houding nodig. Dat je durft te vragen wat de ander beweegt en dat je durft te werken met verschillen. Dat geeft een hele mooie dynamiek in je organisatie. Zeker in de grote steden is het bovendien van wezenlijk belang om mensen in dienst te hebben met verschillende achtergronden. Al was het alleen maar omdat je dan niet steeds een tolk nodig hebt. Ook vinden wij het van groot belang dat al die kennis en expertise over andere culturen met elkaar gedeeld wordt. Dat doen we vooral via teamoverleggen, informele netwerkbijeenkomsten en we hebben vrij veel webbased oplossingen, hetgeen makkelijk is als je niet op dezelfde locatie werkt.'

Ouders en kinderen van allerlei herkomst
Het cliŽntenbestand van de Opvoedpoli is net als het team zeer divers: een afspiegeling van de realiteit in de wijken waar de Opvoedpoli's gevestigd zijn. Bijl: 'In Amsterdam hebben we bijvoorbeeld vijftig procent cliŽnten met een niet-westerse achtergrond. Vaak kinderen die hier geboren en getogen zijn, dus uit de tweede of derde generatie.' Toch voert de Opvoedpoli geen apart interculturalisatiebeleid uit en zijn er geen aparte programma's voor bepaalde migrantendoelgroepen. 'Interculturalisatie is geen thema als zodanig. Je komt bij ons binnen als individu', legt Bijl uit. 'De vraag van de cliŽnt is het startpunt. Als de culturele achtergrond van de cliŽnt daarbij een rol speelt, dan doen we er natuurlijk iets mee. Maar we zijn er niet voor speciale groepen cliŽnten alhoewel we er wel rekening mee houden.'

Landelijke uitrol
Bijl richtte zelf twee jaar geleden de eerste Opvoedpoli op omdat ze vond dat het sneller en beter kon in de jeugdsector en dat ouders een veel betere plek moesten krijgen. 'Ik wilde ook dat het minder bevoogdend zou zijn dan ik vaak om me heen zag.' Inmiddels heeft de Opvoedpoli meerdere locaties in de regio Amsterdam en Noord-Holland. Als een Opvoedpoli te groot dreigt te worden, dan wordt een nieuwe locatie geopend. Op die manier hopen Bijl en haar collega's de kleinschalige aanpak te waarborgen. 'Onze missie is nog steeds hetzelfde: optimale kansen creŽren voor alle kinderen. Dat gaat van de gewone opvoeding tot aan intensieve zorg. En we bemoeien ons graag met het maatschappelijk debat over deze thema's.' Bijl hoopt op een verdere landelijke uitrol van de Opvoedpoli. 'Wij willen Opvoedpoli's door het hele land! Op die manier kunnen we misschien ook wat meer beweging creŽren in het jeugdveld.'

Bron: Linda Bijl, Opvoedpoli, Zorg+WelzijnPublicatiedatum: 5 augustus 2010 13:10 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Informatie voor abonnees van mikadonet.nl
Idiomes: 'We zoeken andere ingangen voor mensen die anders de boot missen.'
Interculturele relaties en gezinnen in de zorg- en hulpverlening
ĎJe kunt heel goed communiceren zonder taalí
ĎIk hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te pratení'Ze moeten maar Nederlands leren'.
MariŽtte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maÔskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.