Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Drop-out voorkomen bij cliŽnten met Turkse achtergrond
'Er zijn' voor cliŽnten, praktische ondersteuning bieden en behandeling laten aansluiten op hun leefwereld helpt drop-out te voorkomen. Dit concluderen maatschappelijk werkers Alpay ÷zterazici en Ercan AkyŁz. Ze studeerden dit jaar af aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) aan de hogeschool Avans in Den Bosch, met als specialisatie GGZ agoog.

Beiden ondervonden dat veel cliŽnten met een Turkse achtergrond voortijdig en tegen het advies van de hulpverlener in stoppen met hun behandeling. Psychiater Mark Blom en collega's becijferden dat het drop-out percentage bij deze doelgroep zelfs 46 procent bedraagt. Ze weten de ggz wel te vinden, maar stoppen vaak voortijdig met de behandeling of zelfs al tijdens intake en diganostiek. ÷zterazici en AkyŁz besloten daarop onderzoek te verrichten naar methoden om de dropĖout cijfers onder depressieve Turkse cliŽnten in Nederland te verminderen.

Onderzoek bij Mavi Kalem
÷zterazici en AkyŁz wilden weten of de drop-out in Turkije ook zo hoog ligt en vertrokken naar Mavi Kalem, een laagdrempelige instelling in Istanbul die ook hulp geeft aan depressieve cliŽnten. Mavi Kalem werkt nauw samen met de klinieken van de particuliere Bilgi Universiteit in Istanbul. Het drop-out percentage bij Mavi Kalem ligt beduidend lager, namelijk 16 procent. Het was voor beide studenten daarom interessant om de werkwijze en behandelingsmogelijkheden binnen Mavi Kalem onder de loep te nemen.

Twee succesvolle methodieken
Dat het percentage drop-outs beduidend lager ligt bij Mavi Kalem, komt volgens de maatschappelijk werkers vooral door het succesvol combineren van twee werkwijzen: werken vanuit de presentietheorie en rehabilitatie. De hulpverleners van Mavi Kalem werken zowel vanachter hun bureau als op straat. CliŽnten kunnen in het eerste geval zonder afspraak binnenlopen. Buiten het spreekuur verlenen de hulpverleners praktische diensten zoals afspraken maken met ziekenhuizen en scholen of analfabete cliŽnten laten leren lezen en schrijven. ÷zterazici: ĎTijdens deze activiteiten wekken de hulpverleners vertrouwen, dat is essentieel.'

Informeel contact
De hulpverleners komen ook bij de mensen thuis. Bijvoorbeeld om hen uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten of gewoon om informeel contact te onderhouden. ÷zterazici: ĎDit is de filosofie achter de presentiemethode. De hulpverlener is ongehaast, en is makkelijk te benaderen. Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de cliŽnten. De hulpverleners van Mavi Kalem proberen betekenisvol te zijn door mťt hen en er vůůr hen te zijn.' In de regel hebben ze langdurige contacten met cliŽnten.

Individuele Rehabilitatie Benadering
Een andere belangrijke methode die Mavi Kalem gebruikt is de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). De IRB heeft als missie 'mensen met ernstige, langdurige beperkingen helpen beter te functioneren, zodat ze met succes en tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten kunnen hebben in de omgeving van eigen keuze, met zo min mogelijke professionele hulp'. Herstel speelt bij IRB een belangrijke rol als behandelmethode.

Herstel
Het herstel binnen IRB vindt plaats in vier fasen. De eerste fase is gericht op bewustwording van de depressie bij cliŽnten. Belangrijk, want pas als de cliŽnt accepteert dat hij aan depressie lijdt, kan er overgegaan worden naar de volgende fase. Die draait om de vraag hoe er geleefd kan worden met de aandoening. Mavi Kalem beschouwt dit als ťťn van de belangrijkste fasen, omdat veel cliŽnten niet weten wat ze moeten doen met depressie. In de derde fase ligt het initiatief vooral bij de cliŽnt. De hulpverleners blijven echter betrokken en leren cliŽnten om met hun sterke punten aan hun problemen te werken ťn hun zwakke punten aan te pakken. Ook in de vierde fase houden de hulpverleners de vinger aan de pols door cliŽnten regelmatig uit te nodigen voor een kopje thee, festivals of andere activiteiten.

Niet het protocol, maar de cliŽnt centraal
In Nederland maakten de maatschappelijk werkers tijdens hun stages kennis met de behoeften van Turkse cliŽnten die aan depressie leiden of psychosociale problemen hebben. Voor hen is het belangrijk dat zij als persoon centraal staan en niet hun probleem of ziektebeeld. 'Niet zozeer het protocol maar de cliŽnt zou uitgangspunt van de behandeling moeten zijn. Hiervoor dient de hulpverlener zich aan te sluiten bij de leefwereld van de cliŽnt,' zeggen ÷zterazici en AkyŁz. Dit zou dit tot minder drop-out onder cliŽnten moeten leiden.

Serieus nemen
Veel Turkse cliŽnten zien hun behandelaars als geleerden die lang gestudeerd hebben om een hulpverlener te worden. Dit gegeven beÔnvloedt hun gedrag. Ze willen bijvoorbeeld medicijnen voorgeschreven krijgen voor hun spanningshoofdpijnen of andere lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen cliŽnten met medicijnen bewijzen aan de omgeving dat zij echt ziek zijn. Dit voorkomt gezichtsverlies. Wanneer zij geen medicatie krijgen zullen ze zich niet serieus genomen voelen en raken zij vaak teleurgesteld in de hulpverlening ťn zichzelf. Daardoor wordt de kans groter dat ze de behandeling (tijdelijk) afbreken. ĎOok al gaat het om een placebo, iedere kleine stap kan belangrijk zijn om de cliŽnt te blijven motiverení, aldus ÷zterazici.

Alpay ÷zterazici en Ercan AkyŁz Alpay hebben bovenstaand onderzoek in boekvorm uitgebracht, te bestellen via www.alpayozterazici.com.

÷zterazici is inmiddels bezig met een vervolgonderzoek naar de invloeden van de sociale omgeving op Turkse cliŽnten bij de hulpverlening.

 Publicatiedatum: 23 december 2010 16:38 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.