Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Palliatieve zorg voor terminaal zieke migranten op hoger plan
Ondersteuning in de terminale levensfase bereikt nog nauwelijks allochtone stervenden en hun naaste omgeving. Ook onder vrijwilligers die zich inzetten voor palliatieve zorg is nog weinig etnisch-culturele diversiteit. Het landelijk steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) wil hier verandering in brengen en startte vijf jaar geleden in samenwerking met lokale VPTZ-organisaties en migranten het project 'Het gesprek aangaan...'. Het project werd op 14 januari afgerond met een slotconferentie.

Het VPTZ is een landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices. Ruim 9.600 goed opgeleide vrijwilligers bieden cliŽnten en hun naaste omgeving tijd, aandacht en ondersteuning in hun laatste levensfase. Tijdens de slotconferentie, die plaatsvond in het wereldculturencentrum RASA in Utrecht, werd gesproken over wat het project in vijf jaar tijd heeft opgeleverd. De dag leverde veel inspiratie en ideeŽn op en concrete stappen in verbetering van ondersteuning voor cliŽnten van diverse etnische achtergronden en hun mantelzorgers

Omgaan met diversiteit
Al eerder bleek dat allochtone patiŽnten steeds vaker palliatieve zorg nodig hebben. Door de vergrijzing van de eerste generatie migranten die met ernstige gezondheidsproblemen kampen, krijgen zorgverleners steeds vaker te maken met ongeneeslijk zieken met een niet-Nederlandse achtergrond. De ziektebeleving, opvattingen over het bespreekbaar maken van ongeneeslijk ziek zijn en de aard van de zorg rondom het sterfbed kunnen voor deze groep echter anders zijn. Zo willen patiŽnten bijvoorbeeld niet altijd horen dat ze stervende zijn, terwijl zorgverleners hier wel van uitgaan. Of ze hebben andere wensen rond voeding, vasten, lichamelijke verzorging, bezoek, of rituelen.

Dit kan dilemmaís opleveren zoals een huisarts tijdens de conferentie verwoordt: 'De familie wil dan dat je de handeling doorzet tot het einde, terwijl je die patiŽnt daar niet meer mee wil belasten.' Het is daarom van belang om rekening te houden met verschillen.

Aanbod zorg onbekend
De VPTZ zag vijf jaar geleden etnische diversiteit nog nauwelijks terug in de vrijwilligers en cliŽnten. CliŽnten van allochtone afkomst zijn vaak niet bekend met de mogelijkheden voor thuiszorg of ondersteuning van mantelzorgers.

Zo wist Fatma, moeder van twee kinderen, niks over het alternatief om vrijwilligers in huis te nemen. Haar man overleed ruim vijf jaar geleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van longkanker. Niemand vertelde haar over deze mogelijkheden. Achteraf had ze hier best gebruik van willen maken. Fatma: 'Ja, vrijwilligers kunnen ook aandacht hebben voor de kinderen, want die kwamen nu echt tekort. En je steunen, want je bent bang. Ik ging ís nachts steeds kijken: Ademt hij nog wel? Vrijwilligers zijn dan rustgevend.' Inmiddels is Fatma zelf actief als vrijwilliger bij een lokale thuiszorgorganisatie en werkt regelmatig mee aan voorlichtingsbijeenkomsten voor allochtonen.

Verlichting
Als cliŽnten wťl van vrijwilligers en thuiszorg gebruik maken, zeggen ze tevreden te zijn. De vader van Juliette, van Syrisch-orthodoxe afkomst, overleed aan een hersentumor. Hij wilde het liefst thuis zijn en niet in het ziekenhuis. Juliette nam de zorg, samen met de rest van het gezin, voor een groot deel voor haar rekening. Dat was zwaar, maar de VPTZ-vrijwilligers zorgden vooral in de laatste drie maanden voor verlichting binnen het gezin.

Juliette: 'Ik vond het heel fijn dat ze er waren. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Zo mooi dat er mensen zijn die ook voor hem wilden zorgen, we waren niet meer de enigen die zich zorgen maakten om mijn vader. Ze waren vriendelijk en lief. Het raakte je van binnen dat ze zich zo inzetten. Ze waren er voor mijn vader, maar ook voor ons. Je kon met ze praten, ze snapten wat je bedoelde.'

Dvd en tweetalige folder
Om organisaties te helpen palliatieve zorg beter af te stemmen op de diversiteit in de huidige samenleving , heeft het VPTZ onder andere de dvd 'De ander ontmoeten Ė Debat over palliatieve zorg in multi-etnisch perspectief' en een tweetalige folder 'Zorgen voor een familielid in de laatste levensfase' uitgebracht. De folder, geschreven in het Turks en Nederlands, is ter ondersteuning van de mondelinge informatie en kan andere organisaties helpen die ook een meertalige folder willen uitbrengen. De dvd biedt een handleiding voor het organiseren van discussiebijeenkomsten en bespreekt vier aansprekende themaís op het gebied van palliatieve zorg.

Meer bekendheid en deskundigheid
Met de afronding van het project heeft het VPTZ een begin gemaakt met het bieden van goede ondersteuning voor terminaal zieke migranten en hun naasten. Het VPTZ wil de inzet voor palliatieve zorg in onze etnische samenleving verder uitdragen. ĎDe afsluiting van dit project is geen eindpuntí, aldus het VPTZ. Het enthousiasme is er onder de deelnemers van de slotconferentie. Er moet meer geÔnvesteerd worden in bekendheid van het zorgaanbod bij migranten, bijvoorbeeld door zorgorganisaties en door mensen binnen de gemeenschap. Fatma: 'Zorg onder migranten moet bekend worden, zodat het gewoner wordt om er gebruik van te maken. Daar zet ik me voor in.' Daarnaast is deskundigheidsbevordering onder huisartsen, thuiszorgmedewerkers en vrijwilligers van belang.

Bron: website VPTZ, verslag 'Deskundigheidsbevordering'; MikadoPublicatiedatum: 3 maart 2011 16:41 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.