Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Tolken en interculturele bemiddelaars in Vlaanderen
In 2010 publiceerde de Vlaamse Liga tegen Kanker een onderzoeksrapport over tolken en interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg. Het brengt in kaart welke ondersteuning er in Vlaanderen en Brussel is en of deze volstaat voor een goede opvang van de allochtone bevolking in het ziekenhuis en bij de huisarts. Met name huisartsen blijken moeilijk toegang te hebben tot tolken en interculturele bemiddeling.

Wanneer allochtonen een beroep doen op de gezondheidszorg, kan er een probleem in de communicatie ontstaan, bijvoorbeeld door taalverschillen. Ward Rommel, auteur van het onderzoeksrapport, schrijft dat het verstrekken van gezondheidszorg aan mensen met een andere taal of een andere culturele achtergrond daardoor niet eenvoudig is, zeker niet bij een ernstige aandoening als kanker. Tolken en interculturele bemiddelaars (in Nederland zorgconsulenten of vetc-ers) kunnen daarbij helpen.

Communicatie
Het rapport vermeldt: 'Als arts en patiŽnt elkaar niet goed begrijpen, omwille van een andere taal of andere ideeŽn over de oorzaak van een ziekte, is het moeilijker om een goede diagnose te stellen. Omdat het moeilijker is om de Audemars Piguet Replica Watches behandeling uit te leggen en afspraken daarover te maken, kan het gebeuren dat de behandeling minder goede resultaten haalt.' Wel moet de gezondheidszorg zelf Ė zo is geregeld in de Vlaamse 'patiŽntenrechten' Ė regelen dat eventuele communicatieproblemen goede gezondheidszorg niet in de weg staat.

Ziekenhuizen
Sinds 1999 kunnen ziekenhuizen financiering krijgen voor interculturele bemiddelaar (ICB). Veel ziekenhuizen in grote steden hebben er dan ook een in dienst. De bemiddelaar is er niet alleen om te tolken. Hij of zij kan bemiddelen bij conflicten, in actie komen in geval van discriminatie en de patiŽnt helpen formulieren in te vullen en de uitleg van de medische gang van zaken. Voor interculturalisatie op organisatieniveau kunnen ziekenhuizen een aanvraag indienen voor een coŲrdinator interculturalisatie bij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 'Onderzoek uit binnen- en buitenland laat zien dat het werk van de ICBís en de coŲrdinatoren de zorg voor patiŽnten van een etnische minderheid verbetert,' aldus Rommel.

Tolken
Wanneer patiŽnten geen of slecht Nederlands spreken kunnen ziekenhuizen een beroep doen op een tolk (in BelgiŽ 'sociaal tolk' genoemd). Anders dan in Nederland, waar artsen standaard het TVcN inschakelen, zijn er in Vlaanderen elf tolk- en vertaaldiensten verspreid over verschillende regio's. Zij worden ondersteund door de overheid. 'Sociaal tolken zijn een goede oplossing als er jaarlijks slechts enkele patiŽnten van een bepaalde etnische minderheid in het ziekenhuis verschijnen. Het is dan immers niet rendabel om een ICB te betalen,' aldus het onderzoeksrapport. Net als in Nederland doen overigens veel artsen nog een beroep op een informele tolk, zoals een familielid.

Huisartsen
Voor Belgische huisartsen ligt de situatie moeilijker: 'Er is in Vlaanderen geen structurele financiering voor interculturele bemiddeling op de eerste lijn. Veel huisartsen hebben bovendien geen toegang tot sociaal tolken.' Slechts enkele wijkgezondheidscentra kunnen een ICB betalen. 'Er bestaat wel een plan om via de ziekenhuisfinanciering een pool van een achttal ICB's voor de eerste lijn te ondersteunen,' zegt Hans Verrept van de Cel Interculturele Bemiddeling in de publicatie. Individuele huisartsen gebruiken nauwelijks tolken. Ze kunnen bij slechts twee van de tolk- en vertaaldiensten een tolk aanvragen, maar doen dit niet omdat ze zelf niet bereid zijn de kosten hiervoor te dragen. Dat is ook meteen de reden waarom andere tolkendiensten niet leveren aan individuele huisartsen. Ze zijn bang dat de arts de kosten doorrekent aan de patiŽnt, 'wat indruist tegen de filosofie van sociaal tolken'. De tolkentelefoons zijn wťl gratis en toegankelijk voor huisartsen.

'Patientenrechten in gedrang'
Er zijn nog altijd inspanningen nodig om artsen, ziekenhuizen en zorgverstrekkers van het nut van gespecialiseerde tolken en ICB's te overtuigen, concludeert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Het budget hiervoor moet beantwoorden aan de behoeften. 'Bij de huisartsen is de situatie ernstiger,' schrijft Rommel, 'Hier komen de patiŽntenrechten in het gedrang: in Vlaanderen kunnen huisartsen die niet in een wijkgezondheidscentrum werken, bijna nergens een sociaal tolk aanvragen.' De VLK doet als aanbeveling dan ook een beroep op de overheid: De VLK vraagt de Vlaamse overheid om bij de uitvoering van dit decreet te garanderen dat huisartsen, zorgverstrekkers in ziekenhuizen en ngo's en vzw's werkzaam in de medische sfeer een goede toegang hebben tot de diensten voor sociaal tolken ter plaatse en de centrale dienst voor telefoontolken. Die dienstverlening moet gratis zijn voor de allochtone patiŽnt.'

Bron: 'Interculturele bemiddeling in de kankerzorg' - Ward RommelPublicatiedatum: 7 juni 2011 09:21 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.