Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Nieuwe CBS cijfers medicijngebruik bij diabetes onverklaarbaar
Het CBS publiceert cijfers waaruit blijkt dat medicijngebruik onder allochtone diabetici van de tweede generatie drastisch is gedaald ten opzichte van de eerste generatie. In 2009 kreeg bijna 8 procent van de allochtonen een diabetesmiddel, tegenover 4 procent van de autochtonen. Volgens het CBS is dat verschil bij de tweede generatie geheel verdwenen. Dit roept vragen op, omdat het aantal allochtone diabetici níet gedaald is.

Diabetes, in de volksmond suikerziekte genoemd, is een ongeneeslijke, chronische stofwisselingsziekte, waarbij het lichaam de bloedsuikerspiegel niet zelf kan reguleren. Op de korte termijn heeft dat gevolgen als verzuring in weefsels en organen. Op langere termijn zijn er diverse andere complicaties mogelijk, zoals afwijkingen aan hart- en bloedvaten, maagklachten, nierlijden, blindheid en slecht genezende wondjes aan de benen en voeten.

Medicijnafhankelijk
Diabetes komt onder sommige migranten van eerste, tweede én derde generatie meer voor dan bij autochtonen. De hoogte van medicijngebruik bij diabetes is vooral afhankelijk van het aantal patiënten. Dit komt door het medicijnafhankelijke karakter van de ziekte. De gelijke hoeveelheid medicijngebruik van autochtonen en tweede generatie allochtonen roept dan ook vragen op. Nederlandse Marokkanen bijvoorbeeld, kennen een twee keer zo groot risico op diabetes. Het medicijngebruik zou bij deze groep dus ook hoger moeten zijn.

Afname medicijngebruik
In tegenstelling tot een toename of een gelijk medicijngebruik bij de tweede generatie, constateert het CBS in het artikel juist een afname. Factoren die hieraan ten grondslag kunnen liggen, worden niet genoemd. Is er sprake van een betere leefstijl van de tweede generatie, andere voeding, betere communicatie tussen arts en patiënt? Deze en andere vragen blijven onbeantwoord. Het CBS in een reactie: ‘Het gaat om (nieuwe) reguliere statistieken over medicijngebruik, waarbij verstrekte geneesmiddelen gekoppeld worden aan persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Op die manier kunnen we medicijngebruik uitsplitsen naar leeftijd, maar ook bijvoorbeeld herkomst.’

‘Geen verklaring’
Onderzoekers Chantal Melser en Patty Elferink van het CBS verklaren verder: ‘Het gaat om integrale tellingen van alle verstrekte geneesmiddelen die vergoed worden door de basisverzekering. De cijfers over diabetesmedicatie zijn gestandaardiseerd naar leeftijd, zodat de groep van tweedegeneratie allochtonen niet vertekend wordt door hun jongere leeftijd. Een verklaring voor de cijfers hebben we verder niet. We hebben met de kop ‘Gelijk medicijngebruik diabetes bij tweedegeneratie allochtonen en autochtonen’ verder geen suggesties willen geven.'

Verbazing
Mikado vroeg Barend Middelkoop, hoogleraar Public Health, om uitleg. Middelkoop: 'Dat allochtonen van de eerste generatie veel vaker diabetesmiddelen krijgen dan autochtonen, is geheel in lijn met de bevinding dat Hindostanen, Marokkanen, Turken en (in mindere mate) Creolen veel vaker diabetes hebben dan autochtonen. Niet een paar procent meer, maar bijvoorbeeld bij Hindostanen wel circa vijf keer zo vaak. Hoe veel precies, hangt af van de leeftijd. Bij Hindostanen en Marokkanen begint Diabetes Mellitus vaak al op een leeftijd waarop de ziekte onder autochtonen nagenoeg niet voorkomt. Dat het verschil zou verdwijnen bij de tweede generatie verbaast mij. Ik kan dat niet verklaren.'

Bron: CBS, Mikado, Barend MiddelkoopPublicatiedatum: 28 september 2011 09:45 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.