Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Mikado Nu
   reageer      printversie  

Schizofrenie nieuw thema op Mikado Helpdesk
Samen met Ypsilon en Indigo werkt Mikado aan cultuursensitieve voorlichting en advies voor familieleden van schizofreniepatiŽnten, vanaf 4 april 2012 op de Mikado Helpdesk. Daarmee is schizofrenie het tiende thema van de Helpdesk.

Zoektocht
De zoektocht naar informatie en passende zorg is voor families van allochtone schizofreniepatiŽnten vaak niet eenvoudig. Communicatie is een struikelblok, net zoals ontoegankelijke en Ďversnipperdeí informatie. Omdat de drempel om steun te zoeken zo hoog is, duurt het vaak lang voordat patiŽnten geschikte hulp vinden.

Familie
De sleutel voor snellere toeleiding naar behandeling ligt vaak bij de familie. Familieleden spelen een belangrijke rol bij het signaleren van psychoses,Audemars Piguet Replica Watches het toeleiden naar tijdige en passende hulp en bij het ondersteunen van de patiŽnt. Pas als zij overtuigd zijn van de noodzaak van behandeling, kan de patiŽnt bereikt worden met zorg. Daarom richten we ons specifiek op familieleden.

Via de Mikado Helpdesk willen Mikado, Ypsilon en Indigo juist familieleden een stem geven in de zorg en hen informeren over de mogelijkheden van zorg. We brengen daarvoor cultuursensitieve kennis en informatie in ervaringsverhalen en filmpjes over schizofrenie samen. We houden daarbij rekening met de referentiekaders, behoeften en wensen van familieleden met een migratie-achtergrond.

Ervaringskennis
Ervaringskennis vormt de rode draad voor het overbrengen van kennis en informatie, aansluitend bij de persoonlijke situatie van familieleden. Mensen die zoeken naar ondersteuning, advies of hulpverlening worden zo beter geÔnformeerd en sneller toegeleid naar passende hulp voor zichzelf of voor de schizofreniepatiŽnt. De helpdesk verlaagt de drempel naar familieondersteuning, zoals familiebijeenkomsten, -cursussen en thuiscoaching.

Evaluatie
In een evaluatie van dit project gaan we na of patiŽnten en hun familieleden eerder worden bereikt en of de mix van cultuursensitieve voorlichting en advies van de helpdesk hen voldoende praktische handvatten biedt om deze in te passen in hun dagelijkse leven. Ook wordt gekeken wat de invloed is op het wederzijdse begrip tussen schizofreniepatiŽnten, hun familie en de zorgverleners. Tot slot wordt nagegaan of specifieke interventies zoals de familieondersteuning toegankelijker worden voor familieleden van allochtone schizofreniepatiŽnten.

ZonMw
Om cultuursensitieve voorlichting en advies over schizofrenie te kunnen ontwikkelen, uitvoeren en monitoren, ontvangen Ypsilon, Indigo en Mikado subsidie van ZonMw, vanuit het programma Zorg voor Beter.

Mikado Helpdesk: website, e-mail en 0800-nummer
De Mikado Helpdesk is een website en telefonische informatielijn voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over gezondheid en zorg. Goede zorg moet begrijpelijk ťn bereikbaar zijn voor iedereen. Op de site is veel informatie te vinden, filmpjes, brochures en persoonlijke verhalen over ziekten en andere gezondheidsthema's: van verzekeringen tot opvoeden, van borstkanker tot dementie.

Het thema schizofrenie is vanaf 4 april op mikadohelpdesk.nl te vinden en vanaf die datum vinden bellers getrainde medewerkers aan de telefoon. De helpdesk breidt in de toekomst verder uit met informatie over bijvoorbeeld diabetes, kraamzorg en revalidatie. Veel informatie op de website is te lezen, luisteren of te bekijken in meerdere talen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Mikado Helpdesk of dit project? Kijk op Mikado Helpdesk of neem contact op met Wiebe de Jong of Aziza Sbiti.

 Publicatiedatum: 23 maart 2012 18:14 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.