Online basiscursus intercultureel werken in de langdurige zorg
Intercultureel werken in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, kun je dat leren via de computer? De eerste reacties op de e-learning modules waren erg positief. NIVEO BV ontwikkelde samen met Mikado elf modules en presenteerde deze op 30 mei op de slotmanifestatie 'Een Intercultureel Fundament' van ActiZ en VGN.

Doel van deze e-learning cursus is om basiscompetenties bij te brengen voor medewerkers in de langdurige zorg, vooral voor helpenden, verzorgenden, verplegenden en begeleiders. Die basiscompetenties bestaan uit kennis, vaardigheden en een cultuursensitieve houding. Ze zijn vertaald in tien thematische modules, met ieder eigen leerdoelen.

- Diversiteit: de basis
- Stereotypen en vooroordelen
- Identiteit
- Normen en waarden
- Rituelen en gewoonten
- Hoe maak jij contact?
- Lichaamstaal
- Gespreksvoering
- Taal en tolken
- Zorg uit handen?

Leidinggevenden
Managers, teamcoördinatoren en andere leidinggevenden kunnen de tien modules naar eigen inzicht doornemen. Daarnaast is er voor hen een elfde aparte module ontwikkeld over management van diversiteit.'Niet alleen over de ander, ook over jezelf'
De modules bevatten kennis, ervaringen, oefeningen, voorbeelden en theorie. Er zijn veel foto’s, afbeeldingen en video’s opgenomen. De cursisten die de e-learningcursus in de pilotfase doorliepen waardeerden deze afwisseling. Enkele cursisten: 'je wordt je bewust van simpele dingen', 'het gaat niet alleen over de ander, maar ook over jezelf', 'je kunt het direct gebruiken, dat is zo mooi, het blijft niet vaag.'
Ook tijdens de presentatie op 30 mei jl in Kasteel De Schaffelaar in Barneveld, kwamen veel enthousiaste reacties. In een internetcafé konden mensen de cursus doornemen en vragen stellen aan de ontwikkelaars van NIVEO en Mikado.

Meer info
De e-learning cursus is ontwikkeld door NIVEO BV in samenwerking met Mikado. Er zijn twee versies, één voor de ouderenzorg / VVT en één voor de gehandicaptenzorg.
De e-learning cursus is een onderdeel van het programma 'Een Intercultureel Fundament' dat ActiZ en VGN hebben uitgevoerd in 2012 en 2013.

Meer informatie over deze e-learning cursus kun je vinden op het e-learning platform van VGN.

 Publicatiedatum: 7 juni 2013 16:09 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.