PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?

Drie verschillen
Braakman vond dat de klinische kenmerken van patiŽnten met PTSS en secundaire psychotische kenmerken anders waren dan die van patiŽnten met schizofrenie.
PTSS-SP en schizofrenie verschillen op drie punten van elkaar. Wanen en hallucinaties zijn bij mensen met PTSS-SP zelden bizar van inhoud, maar hebben deze altijd een relatie met de traumatische gebeurtenis in het verleden. Ook hebben patiŽnten met PTSS-SP drie keer zo veel te maken met bijkomende psychiatrische stoornissen dan patiŽnten met schizofrenie. Formele denkstoornissen komen bij patiŽnten met PTSS-SP juist zelden voor.

Nieuwe behandeling
Wanen en hallucinaties van de onderzochte groep vluchtelingen en asielzoekers bleken slecht te behandelen met antipsychotische medicatie. Psychotische PTSS kent dan ook andere symptomen dan schizofrenie of PTSS en vraagt dus ook om een andere behandeling. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de juiste behandeling is, maar het vermoeden is dat gedragstherapieŽn als EMDR een positief resultaat zullen opleveren. Hetzelfde geldt voor exposure-therapieŽn, waarbij de cliŽnt wordt geconfronteerd met de traumatische ervaring.

DSM-V?
De bevindingen van Braakman openen de weg voor nader onderzoek naar het beloop van PTSS-SP en de juiste behandeling. Hij en zijn collegaís hadden graag gezien dat de diagnose was opgenomen in de nieuwe DSM-V. Ze dienden daartoe een voorstel in, maar Ďwe hebben nooit meer iets gehoordí.

Erkenning van de psychiatrische stoornis posttraumatische stressstoornis met secundaire psychotische kenmerken (PTSS-SP). Dat is waar psychiater en antropoloog Mario Braakman voor pleit in zijn promotieonderzoek, waar hij op 18 september jl. op promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

PatiŽnten met de diagnose PTSS-SP krijgen vaak ten onrechte de diagnose schizofrenie of Ďgewoneí PTSS. PTSS-SP, ook wel psychotische PTSS genoemd, heeft echter andere kenmerken en dient daarom ook anders behandeld te worden. ĎDaarom is het belangrijk deze nieuwe psychiatrische stoornis te onderkennení, aldus Braakman.
Bij hoeveel patiŽnten een verkeerde diagnose wordt gesteld is niet bekend.puretime Schattingen lopen echter op tot 10 procent. Wel is duidelijk dat veel patiŽnten de diagnose schizofrenie krijgen, terwijl onvoldoende gekeken is of er sprake is van secundaire psychotische kenmerken, zoals wanen en hallucinaties.

Trauma onderzoek onder vluchtelingen
Braakman voerde zijn promotieonderzoek uit bij Phoenix, een afdeling voor asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische klachten, bij GGz-organisatie Pro Persona. Braakman vertelt aan de Radboud Universiteit: ĎVanuit het hele land stuurden psychiaters patiŽnten naar ons toe. Wij zijn de enige kliniek die complexe psychiatrische stoornissen bij vluchtelingen behandelt. Centrum í45 doet dat voor mensen met complexe ptss klachten. De psychotische patiŽnten komen allemaal bij ons terecht.í

Eerdere studies over PTSS richtten zich vooral op mannelijke oorlogsveteranen in de VS die waren blootgesteld aan gevecht gerelateerde traumaís. Braakman richtte zich specifiek op een multi-etnische groep van vluchtelingen en asielzoekers, mannen en vrouwen, blootgesteld aan een breed spectrum van traumatische gebeurtenissen. Hij vergeleek de psychotische kenmerken van patiŽnten met schizofrenie en die van patiŽnten met PTSS.puretime

Bron: Pro Persona, Radboud Universiteit, Proefschrift M. Braakman Publicatiedatum: 26 september 2013 13:57 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.