Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

MIKADO krijgt fakkel van GGZ Nederland
Op 12 oktober, tijdens de laatste dag van het congres 'Interculturalisatie: een succes?' heeft Indra Boedjarath, directeur van MIKADO, een brandende fakkel gekregen van Andrée van Es, voorzitter van GGZ Nederland. Daarnaast ontvingen ook Pharos en het Trimbos-instituut een fakkel. Zowel MIKADO als de andere organisaties houden zich (uitsluitend of mede) bezig met interculturalisatie in de geestelijke gezondheidszorg.

Het congres op 11 en 12 oktober in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam was het slot van het Actieplan Interculturalisatie. Het Actieplan werd gefinancierd door het ministerie van VWS en is vanaf 2001 onder de hoede van de brancheorganisatie GGZ Nederland uitgevoerd. De vele projecten, activiteiten en producten die GGZ Nederland in het kader van het Actieplan Interculturalisatie landelijk in gang heeft gezet, zijn afgerond.

De verantwoordelijkheid voor vervolgactiviteiten ligt nu bij het veld. Resultaten die zijn geboekt moeten worden vastgehouden, uitgebreid en geïmplementeerd. Vernieuwingen op intercultureel vlak moeten gestimuleerd blijven en verder onderzoek worden uitgezet. De ggz-instelling Altrecht ontving de wisselbeker interculturalisatie. Altrecht ontving de prijs als waardering voor het werk van haar medewerkers op het gebied van het toegankelijk maken en het verbeteren van de zorg aan allochtonen.

Interculturele geestelijke gezondheidszorg vereist een continue betrokkenheid van alle partijen. De inzet en actieve betrokkenheid van hulpverleners, managers, cliënten, studenten, onderzoekers en docenten zijn onmisbaar. MIKADO heeft als intermediair tussen hulpverlening, wetenschap en beleid hier een stimulerende rol in en gaat samenwerking aan met organisaties waar raakvlakken mee zijn.

Een deel van de projecten vanuit het Actieplan Interculturalisatie is door MIKADO uitgevoerd en heeft geleid tot veelbelovende resultaten. MIKADO geeft via implementatietrajecten een vervolg aan deze projecten. De publicatiereeks Good Practices wordt voortgezet en een aantal Good Practices zullen worden geïmplementeerd in andere settings. Ook de projecten ‘Interculturele Competentieprofielen’, ‘In- en uitstroom van etnisch cultureel diverse cliënten’ en ‘Persoonsgebonden Budget voor een multiculturele cliëntenpopulatie’ worden voortgezet.
Daarnaast gaat MIKADO het zelfstandig voortbestaan van het netwerk contactpersonen interculturalisatie GGZ-instellingen inhoudelijk vormgeven.
 Publicatiedatum: 5 november 2004 11:06 uur
datum:  16 november 2004 17:34   naam: Indra Boedjarath en collega's Mikado   organisatie: Mikado
Dank voor uw interesse in onze website en voor uw reactie.
Mikado heeft in opdracht van GGZ Nederland (vanuit het Actieplan Interculturalisatie) negen Good Practices beschreven en gepubliceerd. Nieuwe Sporen was de eerste, de negende verschijnt volgende week. Dit werk is verricht vanuit projectmatig beschikbaar gestelde financiele middelen vanuit het Actieplan en met het intellectuele kapitaal van Mikado. Het Actieplan is inmiddels afgerond en dat houdt in dat de verantwoordelijkheid nu bij het veld ligt om verder inhoud te geven aan de producten die daaruit ontwikkeld zijn.
Waar staat Mikado: wij delen uw zorgen!
De overheid legt de verantwoordelijkheid voor interculturalisatie bij de veldpartijen. De mogelijkheden voor financiele ondersteuning van de overheid voor interculturalisatie projecten zijn uiterst gering. Het is uiteraard zorgwekkend en onwenselijk dat goedlopende projecten die in een duidelijke behoefte voorzien, worden 'wegbezuinigd'. Dat Nieuwe Sporen misschien eindigt, ook al willen alle betrokkenen door, is een enorme menselijke kapitaalvernietiging. Binnenkort besteden wij hier in een bericht op de site aandacht aan.
Namens Mikado, Indra Boedjarath, directeur.

datum:  15 november 2004 13:30   naam: marina van dijk en derwisj maddoe projectleiders Nieuwe Sporen   organisatie: stiom
Graag een reactie vanuit de projectleiding van Good Practice no. 1 Mikado: Nieuwe Sporen staat aan de vooravond van de officiele afronding van het project. Financiering stopt. De vertrowuenspersonen hebben aangegeven door te willen gaan, op weg naar verzelfstandiging. Een prachtig voorbeeld van zelfredzaamheid en bottom-up werken; het initiatief vanuit de leefwereld centraal...Maar hoe nu verder, als er geen financiers zijn? terwijl ontwikkelingen rond WMO alleen maar wijzen op eigen kracht binnen de gemeenschappen...Bij het lezen van bericht over Mikado krijgt fakkel, hebben wij de volgende vragen: Mikado geeft via implemantatietrajecten een vervolg aan de good practices...Good practices zullen worden geimplementeerd...Wat kunnen wij verwachten als Good Practice van Mikado? Waar ligt een stuk verantwoordelijkheid? De realiteit nu is dat de politiek en de fiancierders ons niet gunstig gezind zijn. als er eind van het jaar geen geld op tafel ligt, betekent dat het einde van Nieuwe Sporen, ook al willen de vrijwillige....intermediairs/vertrouwenspersonen, deskundigen door. Vertrouwenspersonen als vrijwilligers die vanuit een enorm vertrouwen en beri\eik in hun achterban in staat zijn om mooie initiatieven te ontplooien waar integratie en emancipatie de basis vormen..Waar staat Mikado??? met groet en in afwachting..! Marina van Dijk en Derwisj MaddoeReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.