Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

In het veld
   reageer      printversie  

Maljuna Frato, de grote broer die je helpt
Jongeren met een andere culturele achtergrond die met psychische problemen kampen, kunnen terecht bij 'Maljuna Frato', dat 'grote broer' betekent in de wereldtaal Esperanto. Maljuna Frato is de mentor en de vertrouwenspersoon die de jongere helpt zichzelf te hervinden. Het uiteindelijke doel is stabilisatie door middel van begeleiding en/of behandeling en een scholing- of werktraject. Mikado sprak met dhr. Wilfrido Carvajal, n van de mentoren van het project.

Maljuna Frato maakt deel uit van het Europese EQUAL project. EQUAL is een programma van het Europees sociaal Fonds (ESF). Dit fonds financiert projecten die gelijke kansen op de arbeidsmarkt creren. Discriminatie op grond van bijvoorbeeld etnische afkomst, handicap, leeftijd en geslacht wordt door de EQUAL-gesubsidieerde projecten bestreden.

Vervolgproject
Maljuna Frato is het vervolg op het Ruman Grandi project. Waar Ruman Grandi (wat k grote broer of zus betekent, maar dan in het Papiaments) zich voornamelijk op Antilliaanse jongeren richtte, is het Maljuna Frato project opgezet voor jongens en meisjes in de leeftijd 16 tot en met 25 jaar met een Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse of Kaapverdiaanse achtergrond. De jongeren wonen in de regio Rotterdam en bevinden zich in een kansarme positie. Psychische en psychosociale problemen zijn de belangrijkste redenen om iemand naar het project door te verwijzen. Naast deze klachten wordt gekeken of een jongere nog andere problemen heeft, zoals gedragsproblemen, schulden, drugsverslaving of uitzichtloosheid. Een multicultureel team, bestaande uit diverse beroepsdisciplines, buigt zich over de individuele problematiek.

Stabiele leefsituatie
De hulpverlening bij Maljuna Frato is gebaseerd op een ggz-behandelplan en richt zich op het stabiliseren en resocialiseren van jongeren met problemen. Onder emotionele, psychologische en psychische begeleiding en/of behandeling wordt geprobeerd de jongeren inzicht te geven in hun persoonlijkheid, hun gedrag en/of hun eventuele ziektebeeld. Zo leren ze om daar in het dagelijks leven beter mee om te gaan. Iedere jongere die bij Maljuna Frato in behandeling is krijgt een persoonlijke mentor toegewezen. Samen met de jongere stelt de mentor een individueel behandelplan op. Afhankelijk van de situatie en de problemen worden vervolgens verschillende hulpverleningsinstanties ingezet. Een belangrijk doel is om een stabiele leefsituatie te creren, van waaruit de jongere aan een scholing- of werktraject kan beginnen om een startkwalificatie te halen. Om dit te bereiken helpt een mentor bijvoorbeeld bij het zoeken naar huisvesting of bij het aanvragen van een uitkering.

Werkwijze
Dhr. Carvajal is n van de ongeveer twaalf mentoren bij Maljuna Frato. Vr het project in september 2004 van start ging werkte hij al enige tijd bij de voorloper Ruman Grandi. Carvajal vertelt dat de hulpverlening in principe op individuele basis plaatsvindt, en schetst hoe die hulpverlening in zijn werk gaat. "Er meldt zich bijvoorbeeld een 19-jarige jongen bij ons, die door een combinatie van problemen in een moeilijke situatie zit: geen baan, geen opleiding, geen positieve vrienden, geen huisvesting, geen familie of geen steun daarvan, geen verzekering, enzovoort. Al die problemen bij elkaar zorgen er vaak voor dat iemand ook psychisch in de knel komt te zitten. Zo'n jongen moet dan flink op weg worden geholpen. Een emotionele, psychologische n psychische vraag om hulp, noem ik dat", zegt Carvajal. Afhankelijk van de mogelijkheden en de mate van zelfstandigheid van de jongere geeft Carvajal aanwijzingen en sturing, of wordt voor 'hand in hand begeleiding' gekozen. In dat laatste geval gaat de mentor zelf overal met de jongere mee naar toe.

Wil en weerstand
En van de belangrijkste aspecten van een geslaagd hulptraject is volgens Carvajal de motivatie. "De wil om de situatie daadwerkelijk te verbeteren moet vanuit de jongere zlf komen", stelt hij. Gelukkig merkt hij dat bij veruit de meeste jongeren een sterke motivatie aanwezig is. Toch kan die wil flink op de proef worden gesteld door de weerstand die veel jongeren ondervinden wanneer ze zelf iets bij instanties proberen te regelen. Carvajal maakt vaak mee dat een jongere zonder resultaat terugkomt van een bezoek aan bijvoorbeeld de Sociale Dienst of het Zilveren Kruis. De jongere heeft dan niet duidelijk kunnen maken aan de medewerkers daar hoe zijn situatie in elkaar zit, en wat hij wil. "Als ik dan vervolgens als mentor meega en me open stel voor samenwerking, dan krijgen we vaak wl voor elkaar waar we voor komen", vertelt hij. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat de jongere zelfstandig zijn zaken kan regelen."

Van elkaar leren
Naast de individuele begeleiding en behandeling worden er ook verschillende groepsactiviteiten georganiseerd zoals theater, softbal en een sollicitatiecursus. "Op dit moment worden weer nieuwe activiteiten gepland: koken, voetballen en een training sociale vaardigheden", vertelt Carvajal. "Het zijn over het algemeen groepsactiviteiten die zijn ontstaan vanuit de behoefte en wensen van de jongeren zelf. Via deze groepsactiviteiten ontwikkelen de jongeren onder meer hun sociale vaardigheden. Bovendien kunnen ze vaak veel van elkaar leren." De begeleidingsmethode van Maljuna Frato lijkt tot nu toe haar vruchten af te werpen. Naast de sterke schouder van de 'grote broer', en door van elkaar te leren, komen de jongeren vaak daar waar ze wllen komen. Ongeveer de helft van de ruim honderd jongeren doet inmiddels mee aan een scholing- of werktraject om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Bron: Maljuna FratoPublicatiedatum: 3 maart 2006 12:05 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Informatie voor abonnees van mikadonet.nl
Idiomes: 'We zoeken andere ingangen voor mensen die anders de boot missen.'
Interculturele relaties en gezinnen in de zorg- en hulpverlening
Je kunt heel goed communiceren zonder taal
Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten'Ze moeten maar Nederlands leren'.
Maritte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.