Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Beschermde woonvoorziening Aïsha geopend

Aïsha is voor vele moslims de 'Moeder der Gelovigen', de meest geliefde vrouw van de profeet Mohammed. Naar haar werd de beschermde woonvoorziening in Rotterdam genoemd, voor islamitische vrouwen met psychosociale problemen. Maandag 13 maart zal BW Aïsha worden geopend. Mikado sprak met teamleider Joke Teeuw.

Hevige regenbuien kwamen neer op Rotterdam toen de laatste voorbereidingen werden getroffen voordat de deuren van Aïsha zich zouden openen. Door een lekkage in het souterrain, waarin het kantoor wordt gehuisvest, viel de geplande openingsdatum van 2 januari 2006 in het water. Met man en macht werd dit probleem uit de wereld geholpen en het huis verder in gereedheid gebracht. Op 13 maart is het zover: dan kan Aïsha door vijf vrouwen worden bewoond.

BW Oase/El Waha
Aïsha is de vrouwelijke opvolger van de eveneens Rotterdamse BW Oase/El Waha, die vijf jaar geleden haar deuren opende. BW Oase/El Waha biedt ruimte aan acht Marokkaanse mannen met een psychiatrische achtergrond. Aanleiding voor deze beschermde woongroep was destijds de hulpvraag die twee Marokkaanse hulpverleners signaleerden. Zij zagen de culturele aanpassingsproblemen bij psychiatrische patiënten die bij de GGZ onder behandeling waren. Het beleven van religie, met familie omgaan, eetgewoonten, alles was anders dan ze gewend waren. Daardoor hadden ze moeite om te wortelen, en om zichzelf te hervinden. Ook bij de totstandkoming van de woongroep voor Marokkaanse mannen in 2001 was Joke Teeuw nauw betrokken.

De roep om BW Aïsha
"Opvallend was de afwezigheid van Marokkaanse vrouwen in de geestelijke gezondheidszorg, waar Marokkaanse mannen hun weg naar de GGZ blijkbaar wél konden vinden, ", vertelt Joke Teeuw, teamleider binnen het project. "Islamitische vrouwen met psychosociale en psychiatrische problemen blijven om bepaalde redenen veelal weg uit de GGZ". De oorzaak hiervan kan deels liggen in het taboe op (mentale) problemen, denkt Teeuw. "Men hangt de vuile was niet graag buiten."

"Daarbij komt het regelmatig voor dat de oorzaak en de oplossing van psychische problemen door moslims op het religieuze vlak worden gezocht," stelt Teeuw. "Een geestelijke ziekte kan bijvoorbeeld als een vloek worden gezien, die het best kan worden bestreden door de moskee, een imam of een gebedsgenezer te bezoeken." De Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Rijnmond, ging met verschillende islamitische organisaties om de tafel. Luisterend naar de culturele obstakels hoorde RIBW Rijnmond daarin de roep om ook een beschermde woonvoorziening voor vrouwen te starten.

Organisatie
RIBW Rijnmond maakt deel uit van de Maaskringgroep en heeft circa twintig beschermde woonvoorzieningen onder haar hoede. Naast alle 'openbare' woongroepen beheert de instelling nu dus ook twee cultuurspecifieke huizen. BW Aïsha kwam tot stand met steun van Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling 'Stimulans', Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) en Vrouwenopvang Rotterdam.

Voor de begeleiding van de bewoners zijn vier agogisch opgeleide vrouwen met verschillende culturele achtergronden aangetrokken. Hoewel de voertaal in het huis Nederlands is, spreken de teamleden ook Arabisch, Berbers of Turks. Het team werkt in wisseldiensten, zodat er in ieder geval overdag ten minste één begeleider in het huis aanwezig is. De vrouwen hebben elk hun eigen appartement, bestaande uit een kamer, badkamer en een keukentje. De kamerinrichting en de keuken zijn aangepast aan de cultuur van de bewoonster. Verder biedt het huis ruimte voor gebed, en is er een geestelijke verzorger beschikbaar.

De bewoonsters van Aïsha
De vrouwen die in Aïsha gaan wonen komen onder andere uit de psychiatrische ziekenhuizen 'Bavo' en 'Delta' in Rotterdam. De meeste lijden aan een vorm van schizofrenie, maar ook vrouwen met andere psychiatrische aandoeningen kunnen er terecht. Van de bewoonsters wordt verwacht dat ze deel willen uitmaken van een interculturele leefgroep en respect hebben voor de levensbeschouwing van de andere bewoonsters.

Integratie of segregatie
Teeuw hoort vaak de kritische vraag of deze vorm van beschermd wonen niet te veel naar segregatie neigt, in plaats van naar integratie. Zij is er echter van overtuigd dat de cultuurspecifieke woongroep uiteindelijk tot een betere integratie van de vrouwen leidt. "De vrouwen die hier komen zijn ontworteld, en hebben het nodig om eerst zichzelf, en ook hun wortels, in een vertrouwde omgeving te hervinden", zegt Teeuw. "Als ze na hun periode in Aïsha uiteindelijk weer zelfstandig kunnen wonen, zullen de vrouwen veel beter hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving."

In de samenleving én cultuurspecifiek
Daarnaast is het volgens Teeuw niet zo dat de cultuur binnenshuis uitsluitend islamitisch is. "Het is meer een combinatie van de eigen en de Nederlandse cultuur. Zo is het Nederlands de voertaal in Aïsha, en komen de vrouwen naast het vaste begeleidingsteam ook in aanraking met Nederlandse hulpverleners."

De vrouwen in Aïsha krijgen daarnaast de gelegenheid om bijvoorbeeld een gebedsgenezer te bezoeken als ze dat willen. Ook wordt de familie van de bewoonster zeer intensief bij de behandeling betrokken, als zij dat wenst. "Bij veel moslims is de familie belangrijk, wat tot nu toe in het Nederlandse zorgsysteem veel minder speelt", zegt Teeuw. De folder die RIBW Rijnmond over BW Aïsha uitgeeft vat de uitgangspunten van de woonvorm als volgt samen: 'In de samenleving, mét de samenleving én cultuurspecifiek.'

Toekomstperspectief
Joke Teeuw verwacht dat er naast de begeleiding in de woonvorm, ook vrouwen in hun gezin/systeem begeleid zullen gaan worden. "Misschien wordt dat in de toekomst zelfs de grootste doelgroep", kijkt Teeuw vooruit. "De eerste tijd in BW Aïsha zal gekeken worden hoe deze vrouwen het best kunnen worden bereikt."

Bron: RIBW Rijnmond, Joke Teeuw, MikadoPublicatiedatum: 9 maart 2006 16:58 uur


Meer informatie:
datum:  27 oktober 2016 12:38   naam: Faarsia Abdoella   organisatie: 
Ik zou graag in contact willen komen met beschermde woonvoorziening Aicha, dit is niet voor mij zelf maar voor mn zusje.

Ik hoor graag van u, Faarsia Abdoella
datum:  8 september 2015 15:04   naam: Sonja Knecht   organisatie: Altrecht
Geachte heer/mevrouw,

Een cliente die in behandeling is bij Fact Zeist is na het lezen van uw informative erg nieuwsgierig geworden naar uw organisatie en woonvoorziening. Kunt mij meer informative geven over uw organisatie. Vragen zijn: Wanneer kom je in aanmerking voor het wonen bij uw organisatie, Wat zijn de wachttijden en is het mogelijk om een bezoek te brengen.

Met vriendelijke groet,

Sonja Knecht.
s.knecht@altrecht.nl
030-6965100

Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.