Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Meldpunt voor asielzoekers met psychische problemen zoekt diagnostici
In de huidige snelle beoordeling van de asielaanvraag van vluchtelingen wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met psychische problemen van deze groep. Daardoor raakt een groot aantal vluchtelingen onterecht uitgeprocedeerd. Om hier iets aan te doen is het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) opgericht.

Het MAPP is een project van het ASKV/steunpunt vluchtelingen in samenwerking met Amnesty International, Pharos, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Rechtsbijstand Asiel, Stichting Medisch Advies Kollektief (SMAK) en twee geestelijke gezondheidszorg instellingen: De Bascule en De Geestgronden.

Coherent vluchtverhaal
Asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen vragen asiel aan in één van de twee aanmeldcentra (AC) in Nederland (Schiphol of Ter Apel). Daar start hun asielprocedure. In 48 werkuren beoordeelt de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) of nader onderzoek nodig is of dat het asielverzoek moet worden afgewezen. Ongeveer de helft van de asielverzoeken wordt na de procedure in het aanmeldcentrum afgewezen. Van asielzoekers wordt verwacht dat zij in een 'nader gehoor' hun vluchtverhaal volledig, gedetailleerd, consistent en coherent vertellen. Vluchtelingen met psychische problemen, al dan niet als gevolg van ervaringen in het land van herkomst, zijn hiertoe vaak niet in staat. Het gevolg is dat zij in korte tijd ten onrechte worden afgewezen. Zij worden op straat gezet, waarna adequate zorg voor hen moeilijk te organiseren is.

Psychologisch onderzoek
Het MAPP wil proberen een brug te slaan tussen de rechtshulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg. Wanneer een asielzoeker in Nederland arriveert en VluchtelingenWerk of de asieladvocaat denkt dat deze te kampen heeft met psychische klachten, kan het MAPP ingeschakeld worden. Wanneer dit gebeurt, organiseert het MAPP een psychologisch onderzoek op locatie mét een medisch deskundige. Centraal in het onderzoek staat de vraag of de asielzoeker in staat is om het vluchtverhaal consistent en coherent te vertellen, zoals dat in de asielprocedure verwacht wordt. Het rapport van het psychologisch onderzoek wordt door de advocaat in de asielprocedure gebruikt.

Oproep voor diagnostici
Het MAPP zoekt nog psychologen en psychiaters die zich vrijwillig willen inzetten voor een eerlijker asielbeleid. De medisch deskundigen kunnen uiteraard zelf hun beschikbaarheid aangeven, bijvoorbeeld eens per maand of per twee of drie maanden. Het onderzoek en de rapportage zullen in totaal maximaal één dag in beslag nemen. In een trainingsbijeenkomst wordt informatie gegeven over de context van het psychologisch onderzoek: de asielprocedure, het onderzoeksprotocol, de psychologische vragenlijsten en het opstellen van het psychologisch rapport. Er wordt volledige administratieve en organisatorische ondersteuning geboden door de coördinator en de administratief medewerkster van het meldpunt. Dat is vooral op zoek naar psychologen en psychiaters in de regio Groningen, aangezien het aanmeldcentrum Ter Apel daar ligt.

Neem voor meer informatie contact op met Petra Pannekoek of Boukje Berents van het ASKV, tel. 020-627 24 08 of 06-44283772 of mail askvsv@dds.nl

Bron: MAPP, MikadoPublicatiedatum: 16 juni 2006 11:32 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.