Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

In het veld
   reageer      printversie  

Mammarosa bereikt allochtone vrouwen met borstkanker

Borstkanker staat momenteel volop in de belangstelling. Overal hangen posters met bekende Nederlandse vrouwen die het roze lint dragen van de stichting Pink Ribbon. De Pink Ribbon campagne moet vrouwen bewust maken van de realiteit van borstkanker: één op de negen Nederlanders wordt immers getroffen door de ziekte. Onder hen zijn veel allochtone vrouwen. Om ook deze groep te bereiken startte docente Lide van der Vegt het project Mammarosa.

Met Mammarosa wil Van der Vegt de voorlichting over borstkanker aan migrantenvrouwen verbeteren en de communicatie over de ziekte bevorderen. In de praktijk blijkt namelijk dat veel allochtone vrouwen niet of nauwelijks gebruik maken van beschikbare voorzieningen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, lotgenotencontact en nazorg. Autochtone vrouwen met borstkanker maken hier juist wél veelvuldig gebruik van. Van der Vegt: "Ik ben actief lid bij de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Deze vereniging bereikt migrantenvrouwen helaas niet. En Pink Ribbon is hier, in elk geval tot op heden, ook niet op gericht."

Netwerk van lotgenoten
De activiteiten van Mammarosa zijn toegesneden op de behoeften van allochtone vrouwen. Zo organiseert Van der Vegt specifieke bijeenkomsten voor lotgenoten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor gemengde groepen. De bijeenkomsten en inloopspreekuren dragen bij aan de vorming van een netwerk van lotgenoten. Deze contacten kunnen een belangrijke rol spelen tijdens de verwerking van het slechte nieuws. Van der Vegt: "Het gaat vooral om eerste generatie allochtone vrouwen die geen of slechts enkele jaren scholing in eigen land hebben gekregen. Zij hebben over het algemeen weinig kennis van het menselijk lichaam. Als zich een ziekte als kanker voordoet wordt dit liefst in familieverband 'opgelost'. Helaas ontbreekt de benodigde ervaring en kennis. Ze hebben nauwelijks toegang tot informatiebronnen waardoor het vaak slecht afloopt." Ook vertelt Van der Vegt dat kanker vaak een taboe-onderwerp is. Familieleden praten er niet over en dat is voor de patiënten een onmogelijke situatie.

Proces van herstel
Van der Vegt weet waarover ze praat, want in 2000 werd bij haar ook borstkanker geconstateerd. Ze sloot zich aan bij de BVN. Tijdens de periode van herstel vond zij het soms lastig om alle informatie goed te verwerken. Ze besefte dat dit nóg lastiger moest zijn voor vrouwen met een andere culturele achtergrond die de taal soms niet goed beheersen. Na haar herstel besloot ze daarom om Mammarosa op te richten. "De kontakten met lotgenoten zijn voor mijzelf ongelofelijk belangrijk (geweest). Ik heb voor mijn herstel en verwerking een gastenweek voor kankerpatiënten gevolgd in Les Vaux. Dit was precies wat ik nodig had. Een week voor jezelf, met lotgenoten om weer evenwicht te vinden in je bestaan. Een leven, dat misschien nog wel mooier is dan voorheen, omdat je jezelf weer op een geheel andere manier leert kennen", aldus Van der Vegt.

De oprichting
Mammarosa is vernoemd naar Gül, een Turkse vrouw met borstkanker die Van der Vegt enige tijd begeleidde. Gül betekent in het Turks 'lach' of 'roos' en 'mamma' is de medische aanduiding voor borst. Op 20 september 2005 is de eenmanszaak Mammarosa ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en al snel meldden de eerste vrijwilligers zich aan. Op 5 april 2006 werd Mammarosa een stichting. Ondertussen werken er ruim 40 vrijwilligers mee. Financiële steun komt binnen via sponsoring en donaties. Van der Vegt heeft als projectmedewerker deelgenomen aan project BLOOM, waarvoor door de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties en de BVN subsidie is verkregen bij Fonds PGO. Verder geeft Van der Vegt, in opdracht van de GGD Den Haag, twee cursussen vrouwenwelzijn.
Inmiddels is ook de interactieve website www.mammarosa.nl online. De site biedt een schat aan informatie over borstkanker en lopende activiteiten. Het is de bedoeling dat de informatie binnenkort in meerdere talen wordt aangeboden, zowel schriftelijk als mondeling. De site kan zodoende een handig hulpmiddel worden voor artsen die allochtone patiënten uitleg willen geven over borstkanker.

De toekomst
Plannen voor de toekomst zijn er genoeg. Zo verschijnt binnenkort op de website geschreven én gesproken informatie over borstkanker in tien à vijftien verschillende talen. Ook is er gestart met het borstzelfonderzoek. Van der Vegt: "Internet is misschien niet het eerste waar een allochtone vrouw aan denkt als ze vragen heeft. Maar haar kinderen vinden dit wel heel gewoon en hebben vaak een computer. Daarnaast kan de huisarts ook tekst en uitleg geven over de site en een folder meegeven waar het internetadres in staat. De proefsessies die ik heb uitgevoerd met vrouwen afkomstig uit diverse landen geven veel vertrouwen."

Lide van der Vegt presenteerde Mammarosa onder andere op de Mikado Good Practice dag.

 Publicatiedatum: 31 oktober 2006 17:15 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Informatie voor abonnees van mikadonet.nl
Idiomes: 'We zoeken andere ingangen voor mensen die anders de boot missen.'
Interculturele relaties en gezinnen in de zorg- en hulpverlening
‘Je kunt heel goed communiceren zonder taal’
‘Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten’'Ze moeten maar Nederlands leren'.
Mariëtte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maïskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.