Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Hiaat in snelle asielprocedure
Het klinkt logisch: psychische problemen van asielzoekers hebben invloed op de manier waarop zij hun asielverhaal vertellen en zodoende op de uitkomst van hun asielaanvraag. Bij de beoordeling van een asielverzoek door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) wordt daar echter geen rekening mee gehouden. Het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) wil hier verandering in brengen.

Asielzoekers die net in ons land zijn gearriveerd, vragen asiel aan bij een van de aanmeldcentra. In 48-werkuren beoordeelt de IND of meer onderzoek noodzakelijk is óf dat het verzoek onmiddellijk kan worden afgewezen. Van de asielzoekers wordt verwacht dat zij in dit korte tijdsbestek hun asielrelaas volledig, gedetailleerd, consistent én coherent vertellen. Een haast onmogelijk opgave voor vluchtelingen met psychische problemen. En toch hangt voor hen letterlijk alles ervan af. Eén vage of tegenstrijdige verklaring en de asielaanvraag wordt door de IND afgewezen. Met alle erbarmelijke gevolgen van dien.

Oprichting MAPP
Het Steunpunt Vluchtelingen ASKV kon niet langer aanzien hoe uitgeprocedeerde asielzoekers met ernstige psychische klachten in een mum van tijd uitgeprocedeerd op straat belanden. Waar het vervolgens bijzonder ingewikkeld blijkt om de juiste zorg voor hen te organiseren. In november 2004 werd daarom een werkconferentie georganiseerd met diverse experts en organisaties uit het werkveld. Daar werd het idee geboren van een Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP), een intensief samenwerkingsverband van belangrijke betrokken organisaties. MAPP is vanaf juni 2006 operationeel.

Complexe logistiek
Vluchtelingwerkers, rechtshulpverleners, en medewerkers bij aanmeldcentra en grenshospitia kunnen het MAPP inschakelen als zij vermoeden dat sprake is van psychische problematiek bij asielzoekers. Is er een aanmelding binnen? Dan moet het meldpunt bijzonder snel in actie komen, zich daarbij een weg banend tussen de diverse partijen, de juridische context en gesloten instellingen. Alles moet gebeuren in die cruciale 48-werkuren. Het MAPP kan gelukkig putten uit een getrainde ploeg van diagnostici, bestaande uit gz-psychologen en psychiaters. Allen werken mee op vrijwillige basis.

Diagnostisch onderzoek
Het meldpunt zorgt ervoor dat binnen de snelle asielprocedure toch diagnostisch onderzoek plaatsvindt om vast te stellen of er sprake is van een psychische stoornis. De diagnosticus neemt een korte anamnese af, aangevuld met gegevens uit de voorgeschiedenis van de asielzoeker voor zover relevant. Daarna volgen: de Bourdon-Wiersma test (een niet-talige concentratietest); de Harvard Trauma Questionnaire (een vragenlijst om de Post Traumatische Stress Stoornis op te sporen); de Brief Symptom Inventory (vragenlijst voor het meten van psychopathologie); en indien noodzakelijk de Raven Coloured Progressive Matrices (een non-verbale IQ-test). Alles bij elkaar duurt een onderzoek maximaal 2 uur.

Resultaten
Op 8 maart jl. werden de eerste bevindingen van het MAPP gerapporteerd. De resultaten liegen er niet om. Medewerker Petra Pannekoek: "Het afgelopen jaar kregen we van Vluchtelingenwerk en advocaten honderd meldingen van asielzoekers met psychische klachten. Daarvan hebben we er 75 onderzocht. 95 procent daarvan bleek inderdaad te lijden onder psychische problemen". Bij tachtig procent van de gediagnosticeerde asielzoekers was sprake van een posttraumatische stressstoornis.

Deskundigheid
Asielaanvragen van asielzoekers met psychische en psychiatrische problemen kunnen níet afgehandeld worden in een snelle procedure, zo luidt de conclusie van het MAPP. Deskundig onderzoek is een vereiste om een asielaanvraag zorgvuldig en eerlijk te behandelen. Ook maakt het meldpunt zich sterk voor een betere toegang tot de geestelijke gezondheidszorg voor asielaanvragers die dat nodig hebben. In de huidige situatie vallen zij te veel tussen wal en schip.

Noodgreep
Het MAPP vormt geen definitieve oplossing voor het probleem. Het betreft een pilot-project van drie jaar en is feitelijk een noodgreep. Hoe moet het verder na die tijd? "Dan moet de IND zelf een onafhankelijk onderzoeksbureau inschakelen dat onze taken overneemt", aldus Pannekoek. MAPP is bedoeld als aanleiding om te zoeken naar structurele oplossingen. Overigens staat het IND niet afwijzend ten opzichte van het initiatief.

Bron: Psy. Over geestelijke gezondheid en verslaving, ASKVPublicatiedatum: 6 april 2007 08:43 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.