Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Schizofrenie en migratie

Op zondag 14 oktober werd Bilal B. doodgeschoten, nadat hij met een mes twee agenten in het politiebureau in Slotervaart te lijf was gegaan. Bilal B. was bekend met de ziekte schizofrenie. Na dit incident rijst de vraag naar de relatie tussen schizofrenie en migratie. Wat is de invloed van migratie op de prevalentie van schizofrenie?

Hoge incidentie
Er bestaat een hoge incidentie van schizofrenie en psychosen onder verschillende migrantengroepen in West-Europa. Zo komt schizofrenie twee tot zes keer vaker voor onder Marokkaanse dan onder autochtone Nederlandse families en de ernst en omvang van de problematiek neemt toe, vooral onder Marokkaanse jongeren. Alhoewel schizofrenie genetische componenten kent, is voor deze hoge incidentie echter geen afdoende biologische verklaring te vinden. De sociale context waarin etnische minderheden leven, integratie en de vaak daarmee gepaard gaande problemen, spelen een rol. Daarnaast is de mate van zich ‘thuis voelen’ in het land van vestiging een belangrijk aandachtspunt. Je niet thuis voelen gaat vaak gepaard met stress, wat een trigger vormt voor schizofrenie. Ook middelengebruik en blowen zijn overigens belangrijke triggers.
Tot slot is het de vraag of de juiste diagnose wordt gesteld bij patiënten met een migratieachtergrond. Trancetoestanden die in het land van herkomst gewoon zijn, worden hier bijvoorbeeld psychose genoemd.

Discriminatie
Veling en collega’s onderzochten de relatie tussen ervaren discriminatie en de incidentie van psychosen in etnische minderheidsgroepen, in het bijzonder schizofrenie. Hieruit blijkt dat de ervaren discriminatie het hoogst was onder Marokkanen, gevolgd door migranten afkomstig van de Nederlandse Antillen, Suriname en ander niet-westerse landen, en laag onder Turken en zeer laag onder westerse migranten. Naarmate mensen meer discriminatie ervaarden, was de incidentie van schizofrenie hoger.

Zorg
Terwijl de ernst en problematiek van de situatie toenemen, worden tegelijkertijd nog weinig migrantengezinnen gezien door de hulpverlening. Meer bekendheid over schizofrenie en haar behandeling lijkt hard nodig. Schizofrenie is niet te genezen, maar het is wel een ziekte waar met goede begeleiding en medicijnen mee te leven valt. Migrantengezinnen lijken vaak extra hulp te kunnen gebruiken bij het omgaan met een familielid met schizofrenie, omdat er nog grote onbekendheid heerst over de ziekte én omdat de toegeleiding naar de zorg niet soepel loopt.

De culturele achtergrond van een familie speelt een belangrijke rol binnen de behandeling van schizofrenie. Wat doet het met een familie wanneer een familielid schizofrenie heeft? Wat zijn de zwakke en wat de sterke punten waar steun, hulp en kracht uit geput kunnen worden? De scheiding tussen gedrag in en buiten het gezin is in sommige migrantengezinnen erg sterk. Naar buiten toe kan er veel schaamte en taboe bestaan rondom schizofrenie. Daarnaast is soms volksgeloof een belangrijke factor in migrantengemeenschappen. Aansluiting bij de westerse psychiatrie kan hierdoor moeilijk zijn. Het is dus belangrijk om het systeem op allerlei manieren bij de behandeling van schizofrenie te betrekken, zowel bij de herkenning, de behandeling als bij het doorbreken van taboes. Voor de hulpverlener is het hierdoor belangrijk outreachend te werken en de kennis bij de juiste mensen terecht te laten komen.

Bron: Mikado, Tijdschrift CMGPublicatiedatum: 30 oktober 2007 11:15 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.