Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

In het veld
   reageer      printversie  

Module Man: Een training over seksualiteit, vriendschap en intimiteit

Moeten mannen altijd seks willen en kunnen bedrijven? Wat mag wel en wat mag niet? Over de seksualiteit van de man heersen veel verschillende en onduidelijke opvattingen. Dat terwijl het een belangrijk deel uitmaakt van de 'mannenidentiteit'. Voor mannen met problemen of hulpvragen op dit gebied werd onlangs bij Bavo Europoort de Module Man verzorgd. Mikado sprak hierover met de initiatiefnemers, seksuoloog Cemil Bozkir en beeldend vaktherapeut Marcel Speet.

Socialisatieprocessen - die de meeste mensen in hun jeugd doormaken – leiden bij mannen tot mannelijkheidscoderingen, die vaak blijvend van invloed zijn op hun functioneren. Deze mannelijkheidscoderingen hebben bijvoorbeeld betrekking op arbeid, prestatiegerichtheid, zorgend gedrag en agressiviteit, maar ook op seksualiteit – vaak als de ultieme beleving van intimiteit. Cemil Bozkir en Marcel Speet gaven in een achttal wekelijkse bijeenkomsten gestalte aan de Module Man, een therapeutische training over de omgang met seksualiteit, vriendschap en intimiteit.

Mannengroep
Al enkele jaren heeft Bavo Europoort Deeltijdbehandeling Mathenesserlaan modulen speciaal voor mannen. Dit jaar stond seksualiteit specifiek in de aandacht. De mannen die aan de Module Man deelnamen, waren over het algemeen afkomstig uit de reguliere therapieën bij Bavo Europoort. Problemen in vriendschappelijke, seksuele of intieme relaties vormden de indicatie voor deelname aan de mannentraining. Ook was de module toegankelijk voor mannen die bijvoorbeeld hun lichaam beter wilden leren kennen, of die zich wilden verdiepen in hun mannelijkheidscoderingen.

"De groep van negen deelnemers was zeer divers qua leeftijden, achtergronden en nationaliteiten", vertelt Cemil Bozkir. "Behalve autochtone deelnemers was er onder meer een Iraanse vluchteling bij, en een Turkse cliënt die vanuit de deeltijdbehandeling voor Marokkaanse en Turkse chronisch-psychiatrische cliënten (zie: 'Eenheid in diversiteit') was doorverwezen". Van alle aanmeldingen werden twee mensen afgewezen. Bozkir: "Een van hen moesten we helaas uitsluiten op basis van de gestelde contra-indicaties (verslaving, psychose of grote problemen op het gebied van basale levenstaken), de ander omdat hij de Nederlandse taal onvoldoende beheerste".

Thema's
Tijdens individuele intakegesprekken werd nagegaan wat de deelnemers met de training wilden bereiken en waarover ze wilden praten. "Tijdens de sessies werden die onderwerpen aan de groep voorgelegd, naast de thema's die wij zelf aanvoerden", legt Marcel Speet uit. Zo werden bijvoorbeeld diverse persoonlijke probleemsituaties besproken aan de hand van de Seksuele Respons Cyclus (SRC). "Daarbij werd de problematiek overigens niet uitvergroot - zoals bij individuele therapie gebeurt – maar op een luchtige manier in de groep behandeld. Er werd vooral ook veel gelachen, wat goed meehielp om een vertrouwde sfeer te ontwikkelen". De groepsgesprekken werden ondersteund met veel beeldend werk, waarvoor tekenmateriaal en klei voorhanden was.

Culturele diversiteit
Verschillende (cultureel bepaalde) opvattingen en benaderingen waren wel zichtbaar in de groep, maar wierpen geen belemmeringen op voor de discussies. Bozkir: "Een duidelijk verschil is bijvoorbeeld dat de Nederlandse mannen gewend zijn om alles maar te roepen en bij zijn naam te noemen in tegenstelling tot de allochtonen in de groep. Hetgeen overigens niet betekent dat Nederlanders ook opener zijn, vaak zelfs in tegendeel. De Iraanse deelnemer stak bijvoorbeeld af tegen de Hollanders door met zeer subtiele, afgewogen bewoordingen mee te discussiëren".

Landelijk plan
Aan het eind van de acht sessies werd de Module Man door de deelnemers geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. De meningen waren onverdeeld positief en de deelnemers gaven aan veel aan de training te hebben gehad. Ook Marcel Speet en Cemil Bozkir zijn erg tevreden over het verloop en het effect van de Module Man. "Het concept van samenwerking tussen een seksuoloog en een beeldend vaktherapeut is erg goed uitgepakt", vindt Speet. "We willen hier zeker een vervolg aan geven," zegt Bozkir. "Ook willen we proberen om – samen met andere GGZ instellingen – de Module Man naar een landelijk plan te tillen".

Bron: Bavo Europoort, Cemil Bozkir, Marcel Speet, MikadoPublicatiedatum: 6 november 2007 09:38 uur


Meer informatie:



Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Informatie voor abonnees van mikadonet.nl
Idiomes: 'We zoeken andere ingangen voor mensen die anders de boot missen.'
Interculturele relaties en gezinnen in de zorg- en hulpverlening
‘Je kunt heel goed communiceren zonder taal’
‘Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten’



'Ze moeten maar Nederlands leren'.
Mariëtte Hoogsteder.
 lees verder....



Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....



Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....



Een maïskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....




 Zie ook het archief





Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.