Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Allochtone ouderen buiten de boot in Integratienota 2007-2011
In de integratienota 'Zorg dat je erbij hoort!' van het ministerie van VROM/WWI, wordt nauwelijks aandacht besteed aan allochtone ouderen. Dat terwijl het niet bepaald goed lijkt te gaan met deze groep. Volgens Harry Mertens van Movisie krijgen zij niet de verzorging die zij nodig hebben. Bovendien waarschuwt hij dat er op korte termijn veel meer armoede in deze groep zal zijn dan onder autochtone ouderen. Minister Vogelaar trekt zich de kritiek aan en belooft er iets aan te doen.

Harry Mertens, projectleider leefbaarheid en sociale samenhang bij kenniscentrum Movisie, uitte zijn bezorgdheid tijdens het symposium 'De Toekomst van Toen', dat op 24 november plaatsvond in het kader van het zestigjarig bestaan van de stichting Pelita. Hij stelde dat de overheid de laatste jaren weinig aandacht heeft gehad voor de specifieke problematiek van allochtone ouderen. Ook in de integratienota 2007–2011 valt de groep grotendeels buiten de boot.

Participatie en armoede
"Het is een goede nota," zei Mertens, "maar wat betreft allochtone ouderen toont Vogelaar weinig ambitie. De nadruk ligt op allochtone jongeren, het is opmerkelijk dat ouderen amper genoemd worden." Mertens wees erop dat participatie ook veel met armoede te maken heeft. Daartoe haalde hij de 'Armoedemonitor' aan die het Sociaal Cultureel Planbureau in 2005 publiceerde. "Hieruit bleek dat de armoedecijfers van ouderen in het algemeen niet zorgwekkend zijn, maar onder allochtone ouderen wel. Die zijn 7,5 keer zo hoog." Aan de positie van allochtone ouderen valt nog veel te verbeteren, stelde Mertens. "Zij scoren op bijna alle fronten veel slechter dan autochtonen." Hetzelfde bleek vorig jaar op een Mikado-debat over allochtone ouderen, waarbij Mertens aanwezig was.

Onduidelijkheid
Tijdens het symposium kwam ook naar voren dat er in de zorg veel onduidelijkheid bestaat over de behoeftes, de gebruiken en de geschiedenissen van verschillende etnische groepen. Hoewel er in Nederland ook goede voorbeelden zijn van projecten die zich op allochtone ouderen richten, zouden instellingen vaak onvoldoende weten wat er bij de doelgroepen speelt. Diverse groepen allochtone ouderen komen daarom zelf met initiatieven voor ouderen. Als voorbeeld werden verzorgingstehuizen voor Indische Nederlanders, Surinamers en Turken aangehaald.

Belofte
Minister Vogelaar, die ook een toespraak hield op het symposium in Utrecht, nam de kritiek op de Integratienota ter harte. Zij beloofde er zeker iets mee te gaan doen. "Het is de kunst om een verbinding te maken tussen de algemene instellingen en de initiatieven binnen de gemeenschappen," zei ze. Op het gebied van ouderenzorg wees zij op het belang voor verzorgingtehuizen om niet alleen meer kennis in huis te halen, maar ook meer diversiteit binnen het personeel te realiseren.

Bron: Wereldjournalisten, Zorg + WelzijnPublicatiedatum: 10 december 2007 10:21 uur


Meer informatie:
datum:  13 december 2007 21:52   naam: E.L.Samuels   organisatie: 
Beste Harry,

Zoals je weet hebben voormalig Minister Els Borst en haar Staatssecretaris met luide instemming van de Tweede Kamer destijds ( 1999 - 2001 ), een beleid gewenst gericht op zowel meer effectieve en inhoudelijke aandacht voor de ouder wordende migrant, als voor interculturalisatie van de zorg in het algemeen. Het waren met name de ambtelijke top van VWS én de Tweede Kamer die er alles aan hebben gedaan om deze twee belangrijke beleidsissues onder het tapijt te vegen. De inhoudelijke en ook vooral op de praktijk gerichte ambtelijke nota's waren in beide gevallen vrijwel gereed. Maar om interne bestuurlijke en externe politieke redenen zijn beide documenten niet in een volledige vorm door de bewindslieden geparafeerd en aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Het is een zeer goed punt dat het maatschappelijk middenveld thans - net als in die jaren - voor het belang van beide beleidsgebieden opkomt. De huidige ambtelijke toppen van zowel VWS als andere betrokken ministeries, het huidige Kabinet en de huidige Tweede Kamer ontbreekt het volledig aan werkelijke inhoudelijke en politieke belangstelling voor deze dossiers.
De toekomst zal tonen dat dit ernstige gebrek zich vele generaties zal wreken, helaas, in de gehele Nederlandse samenleving.
Jouw onophoudelijke en terzake doende pleitbezorging is een belangrijk baken in een verder oorverdovende duisternis van bestuurlijk en politiek onbegrip.

Ik wens je veel goede moed en succes toe.

Vriendelijke groet,
Emil L. Samuels
Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in Australië
E-module huwelijksdwang van Fier Fryslân
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.