Rapport 'Arts en Vreemdeling' van commissie Klazinga verschenen
Het medisch ethische principe - om zorg te verlenen aan een ieder die dat nodig heeft - staat vaak op gespannen voet met het vreemdelingenbeleid. De commissie Klazinga geeft in haar rapport 'Arts en Vreemdeling' adviezen en richtlijnen voor artsen om met dat spanningsveld om te gaan. Woensdag 19 december werd het rapport aangeboden aan de Inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De commissie Klazinga, officieel de commissie 'Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen', werd ingesteld na signalen van artsen over knelpunten in de zorg aan asielzoekers en illegale vreemdelingen. Deze signalen betroffen onder andere de medische zorg aan illegalen en zorgwekkende situaties in asielzoekers- en detentiecentra.

Medisch handelen versus vreemdelingenbeleid
Artsen ervaren geregeld beperkingen in hun medisch handelen als gevolg van het vreemdelingenbeleid. Zowel de juridische, politieke als financiŽle kaders kunnen op gespannen voet staan met het medisch ethische principe om zorg te verlenen aan een ieder die dat nodig heeft. In het rapport 'Arts en Vreemdeling' spreken zij zich uit over situaties waarin zij terecht komen bij het verlenen van medische zorg aan (illegale) vreemdelingen en asielzoekers.

Passende en verantwoorde medische zorg
De commissie komt in haar rapport met adviezen en richtlijnen voor artsen hoe met deze situaties om te gaan. Beleidsmakers krijgen in het rapport aanbevelingen hoe zij de door hun noodzakelijk geachte zorg kunnen waarborgen. Zo schrijft de commissie dat medische aspecten meegewogen dienen te worden bij beslissingen over opvang of uitzetting van asielzoekers en detentie van illegale vreemdelingen. Ook adviseert de commissie om het begrip 'medisch noodzakelijke zorg' beter te laten aansluiten bij de praktijk. Zij stelt daarom voor het te definiŽren als 'passende en verantwoorde medische zorg'.

Aandacht van beleidsmakers
De beroepsorganisaties KNMG, LHV en NVvP reageerden enthousiast op het rapport van de commissie Klazinga. Inspecteur voor de Gezondheidszorg prof. dr. G. van der Wal, die het rapport woensdag in ontvangst nam, beloofde een positief oordeel uit te brengen naar de minister van VWS. Daarnaast zegde hij toe het rapport ook onder de aandacht te zullen brengen van het ministerie van justitie.

U kunt het rapport 'Arts en Vreemdeling' hier downloaden.
Het rapport is ook als boekuitgave te bestellen bij Pharos.

Bron: Pharos, Medisch ContactPublicatiedatum: 21 december 2007 14:29 uur
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.