Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Structureel interculturalisatiebeleid dringend noodzakelijk in tbs-sector
Een derde van de volwassenen in dwangverpleging is van allochtone herkomst. Een grondig en structureel interculturalisatiebeleid ontbreekt echter in deze sector. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) pleit voor verandering.

Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in tbs inrichtingen. Het gaat om ongeveer 30 procent van alle cliŽnten. Bij jongeren Ė voor wie de dwangverpleging plaatsing in een justitiele jeugdinrichting (PIJ) heet - is dat zelfs 50 procent. Ter vergelijking: het aandeel van allochtonen in de bevolking in Nederland bedraagt 20 procent. Het is van groot belang dat deze mensen de best mogelijke behandeling krijgen. Niet alleen voor de cliŽnten zelf, maar ook voor de maatschappij, die immers zo goed mogelijk beveiligd moet worden tegen plegers van ernstige delicten. Maar gebeurt dat ook?

GGZ
De RSJ wijst erop dat vanuit de ggz bekend is dat cliŽnten van niet-westerse herkomst om een specifiek afgestemde aanpak vragen. Zij verschillen deels van autochtone cliŽnten qua ziektebeleving en Ėpresentatie, hulpvraag en participatie in de behandeling. Het is niet verwonderlijk dat hetzelfde speelt in de tbs-sector. Uit het rapport van de RSJ blijkt inderdaad dat veel allochtone tbs-patiŽnten zich niet of nauwelijks begrepen voelen door hun behandelaar. Miscommunicatie is hier veelal debet aan.

Geen samenhangend beleid
In een effectieve diagnose en behandeling wordt rekening gehouden met culturele verschillen. In de huidige situatie wordt in diverse tbs-inrichtingen wel iets gedaan op het terrein van interculturalisatie, maar is er geen sprake van een samenhangend en structureel ingebed beleid. Zo wordt slechts in ťťn van de twaalf door de RSJ onderzochte tbs-inrichtingen gebruikgemaakt van een speciale, transculturele georiŽnteerde diagnosticus. Volgens de RSJ krijgen behandelaars die cultuurverschillen niet in hun werkwijze willen betrekken, 'alle ruimte voor hun aanpak.'

Zorgelijk
Een zorgelijke situatie, meent de RSJ, vanwege het aantal allochtonen in de tbs en hun sterk uiteenlopende culturele achtergronden. De organisatie waarschuwt bovendien dat etnocentrisme in de tbs-sector bestreden moet worden wegens de doorslaggevende betekenis van culturele factoren voor het gedrag, de resocialisatie en de maatschappelijke reÔntegratie van allochtone tbs-patienten. Niet-westerse culturen kunnen daarom niet ťťn op ťťn beoordeeld worden met de normen en waarden van de westerse samenleving.

Aanbevelingen
De RSJ komt in haar advies met een aantal aanbevelingen. De organisatie wil dat alle tbs-inrichtingen interculturalisatie een vast onderdeel laten zijn van hun visie, kwaliteitsbeleid en uitvoering van het instellingsbeleid. Kennis over de cultuur van allochtone patiŽnten moet worden vergroot bij de medewerkers in het tbs-veld. Die algemene kennis en de informatie van patiŽnten zelf moet worden betrokken bij het diagnostisch interview.

Vervolgens moet de bejegening en behandeling van deze cliŽnten cultuursensitief worden. Ook moet er meer gerichte aandacht worden besteed aan hun maatschappelijke reÔntegratie, bijvoorbeeld met standaard taalonderwijs en maatschappijleer. De RSJ hoopt daarnaast dat iedere medewerker in de tbs-sector zich rekenschap geeft van zijn etnocentrische reflex. Het personeelsbeleid moet aangepast worden: er moeten meer allochtone medewerkers worden aangenomen, zodat multiculturele organisaties ontstaan. Tot slot roept de RSJ op tot verder onderzoek en de financiering daarvan met het oog op het ontwikkelen van best practices op dit gebied.

 Publicatiedatum: 15 januari 2008 11:23 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.