Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Turkse en Marokkaanse ouders voorgelicht over ADHD door Balans
Een nieuwe advies- en informatielijn geeft Turkse en Marokkaanse ouders in hun eigen taal informatie over ADHD. Dit hulpaanbod is in het leven geroepen door de vereniging Balans. Om de dienst onder de aandacht te brengen, hebben alle huisartsen folders ontvangen met informatie over ADHD in het Nederlands, Turks en Marokkaans-Arabisch.

Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Zij biedt ouders actuele, doelgerichte informatie en onderling contact. Ook behartigt zij de collectieve belangen van de ouders bij de overheid en bij relevante partijen zoals de zorg en het onderwijs. Sinds 1 januari 2008 geeft de advies- en informatielijn van Balans ook informatie in het Marokkaans-Arabisch, het Berbers en de Turkse taal.

Aanleiding
De informatie die Balans tot voor kort aanbood, bleek niet voor iedereen goed toegankelijk te zijn. Dit gold vooral voor mensen met een laag onderwijsniveau, mensen die het Nederlands niet goed beheersen of mensen die niet gewend zijn aan schriftelijke informatie. De vereniging concludeerde dat vooral allochtone ouders verstoken bleven van informatie over het opvoeden van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen. Vevolgens zocht Balans naar manieren om vanuit haar deskundigheid en bestaande mogelijkheden ook allochtone ouders steun te kunnen geven.

Balans voor allochtone ouders
Dit resulteerde in het project 'Balans bereikt en informeert allochtone ouders'. Met als doel de bereikbaarheid van Balans vergroten voor allochtone ouders, zodat zij hun rol als ouder beter kunnen vervullen en beter toegerust zijn in de communicatie met de school en andere betrokken professionele werkers. Daarnaast beoogt het project de kennis te vergroten van professionals die met allochtone kinderen en jongeren werken. Deze tweede doelgroep betreft onder meer leerkrachten, pedagogisch werkers, jongerenwerkers en werkers in de forensische zorg.

Aanpak
Balans stelde een Turkse en een Marokkaanse informatiewerker aan ter uitbreiding van haar landelijke Advies- en Informatielijn. Vanaf 1 januari 2008 staan zij ouders gratis, anoniem en in de eigen taal te woord. Zij geven uitleg, achtergrondinformatie en kunnen mensen doorverwijzen naar relevante hulp. Voor dat laatste wordt gewerkt aan een databank met doorverwijsmogelijkheden, gespecialiseerd op allochtone hulpverlening.

Ook worden in de regio's speciale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor Turkse en Marokkaanse ouders over het onderwijs aan zorgleerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Tot slot krijgen professionals die direct met allochtone kinderen en hun ouders werken, scholing aangeboden op het gebied van leer- en gedragsstoornissen.

Folder
Om de nieuwe dienstverlening onder de aandacht te brengen van professionals en verwijzers, werd een drietalige folder uitgebracht, die onder meer naar alle huisartsen gestuurd. Een groter aantal exemplaren kan worden besteld bij Balans.

Spreekuren
De Advies- en Informatielijn is voor Marokkaans of Berbers sprekende ouders bereikbaar op dinsdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. Voor Turks sprekende ouders is de lijn open op woensdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur. Het gratis informatienummer is 030-2255069. De Nederlandstalige Advies- en Informatielijn is daarnaast op alle werkdagen bereikbaar van 9.30 tot 13.00 uur op 0900-2020065 (Ä 0,25 per minuut).

Bron: Balansdigitaal.nl, Nederlands JeugdinstituutPublicatiedatum: 25 januari 2008 10:22 uur


Meer informatie:
  • Saskia Heikens, projectleider. E-mail: s.heikens@xs4all.nl.Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.