Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Nieuws
   reageer      printversie  

Sociale stress immigranten beÔnvloedt kans op schizofrenie
Sociale en culturele factoren die leiden tot sociale stress zijn een belangrijke verklaring voor de verhoogde kans op schizofrenie onder allochtonen. Met name discriminatie en een zwakke negatieve identificatie met de eigen etnische groep vertegenwoordigen een bron van chronische sociale stress. Dat constateert Wim Veling van de Parnassia Bavo Groep in zijn promotieonderzoek.

Schizofrenie komt veelvuldig voor onder immigranten en hun nakomelingen (zie eerder Mikado-bericht). Zo hebben Marokkanen van de eerste generatie in ons land vier keer zoveel kans om schizofrenie te ontwikkelen dan autochtonen (zie eerder Mikado-bericht).Ook bij migranten in andere Europese landen komt de diagnose vaker voor. Immigreren lijkt derhalve een factor te zijn die schizofrenie aanzienlijk bevordert. Hoe komt dat? Veling ging op zoek naar een antwoord op deze vraag door zich te richten op de sociale en culturele context van schizofrenie bij immigranten, zowel op individueel als op groepsniveau.

Honderd patiŽnten
Veling betrok in de periode 2000-2005 in zijn onderzoek Marokkanen, Turken en Surinamers, allen woonachtig in Den Haag. In totaal onderzocht hij honderd allochtone patiŽnten die recent schizofrenie hadden gekregen. Hij vergeleek hen met broers of zussen die geen schizofrenie hadden ťn met allochtonen die geen familieband hadden met de patiŽnten.

Trots zijn op je afkomst
Het risico op psychotische stoornissen lijkt hoger als iemand een zwakke of negatieve identificatie heeft met de eigen achtergrond - iets wat voorkomt onder jongeren die opgroeien in twee culturen. PatiŽnten met schizofrenie uit Velings onderzoek dachten al voordat ze ziek werden veel negatiever over hun eigen etnische afkomst dan anderen. "Een deel van de mensen die ziek werden, wilden liever bij de Nederlandse meerderheid horen dan bij hun etnische minderheidsgroep", legt Veling uit in Trouw. Het is dus assimilatie die schizofrenie in de hand kan werken.

Discriminatie
Aansluiting zoeken bij de meerderheid is niet gemakkelijk en lukt niet altijd. Ervaart iemand een hoge mate van discriminatie, dan verhoogt dat eveneens de kans om de ziekte te krijgen. Veling: "De sociale stress die kan ontstaan door discriminatie of uitsluiting van die meerderheid, kan leiden tot schizofrenie." De combinatie van discriminatie en niet verbonden zijn met de eigen roots creŽert chronische sociale stress en is zodoende gevaarlijk voor diegenen die al een (genetische) predispositie voor de ziekte hebben.

Nieuwe visies op schizofrenie
Veling: ďHeel lang zijn vooral biologische en genetische aspecten van schizofrenie onderzocht. De laatste jaren blijkt, mede uit mijn onderzoek, dat de sociale omgeving van grote invloed is op het ontstaan van schizofrenie. Dat wordt door andere onderzoekers inmiddels erkend en herkend. Vermoedelijk zijn een groot aantal genen betrokken bij de ziekte. Een genetische aanleg samen met sociale factoren leidt tot schizofrenie. Dat de ziekte bij migranten meer voorkomt, komt niet door hun genen, maar door de sociale omstandigheden en sociale stress, die ik in mijn proefschrift heb beschreven."

Wijken
Uit het onderzoek van Veling bleek ook dat allochtonen die in gemengde wijken wonen, meer kans hebben op schizofrenie dan allochtonen die in zogenaamde 'zwarte' wijken wonen. Als het percentage mensen van de eigen etnische groep kleiner wordt, dan stijgt het aantal gevallen van schizofrenie. Volgens Veling zijn hiervoor een aantal redenen. Allereerst ontwikkelen mensen een sterkere eigen identiteit als ze leven met mensen met dezelfde afkomst. Opgroeien in je eigen culturele omgeving stimuleert bovendien het maken van sociale contacten. Daarnaast hebben allochtonen in multiculturele wijken minder last van discriminatie.

Cannabis
Ook cannabisgebruik werd door Veling onderzocht, omdat uit ander onderzoek bleek dat dat een slechte invloed heeft op het beloop van de ziekte (zie eerder Mikado-bericht). Het gebruik van de softdrug bleek een onafhankelijke risicofactor te zijn, die niet samenhing met een genetische predispositie voor de ziekte. Wel is er een link tussen cannabisgebruik, het gevoel gediscrimineerd te worden en een negatieve etnische identiteit. Mensen die daar last van hebben, grijpen kennelijk eerder naar een joint dan anderen. Cannabisgebruik - en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het ontstaan van schizofrenie - kan dus een gevolg zijn van sociale stress.

Veling promoveerde op 12 maart 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift Schizophrenia among ethnic minorities. Social and cultural explanations for the increased incidence of schizophrenia among first and second-generation immigrants in the Netherlands .

Cover proefschrift: Catchlight Visual Services, Huizen.

Bron: Wim Veling, Trouw, Dissertatie Veling, Zorg en welzijn, MikadoPublicatiedatum: 13 maart 2008 14:42 uurReageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


PTSS met psychotische kenmerken: een nieuwe diagnose?
Mikado stopt, kennis blijft
Nederlandse ouderen in AustraliŽ
E-module huwelijksdwang van Fier Frysl‚n
Steeds meer informatie over ramadan, medicatie en gezondheid beschikbaar
meer nieuws


Mikado bibliotheekcollectie naar Pro Persona
'Jij maakt 't verschil'. Mikado en GGzE lanceren e-learning interculturele zorg aan ouderen
Mikado stopt, kennis blijft
Handreiking ethische dilemma's in de ggz aan asielzoekers
Zomeractie! Favoriete Mikado publicaties met korting


Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.