Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

In het veld
   reageer      printversie  

Kwartiermaker Ibrahim Akkaya valt in de prijzen

Ibrahim Akkaya is kwartiermaker in Woensel-West in Eindhoven. Hij reikt kwetsbare wijkbewoners de helpende hand. Het project Maatschappelijk Steunsysteem leverde hem de Vakwerkpublieksprijs 2008 op. Mikado sprak met hem over zijn werk: "Deze formule wérkt!".

Als kwartiermaker probeert Ibrahim Akkaya, (basis)psycholoog bij GGZ Eindhoven (GGzE), kwetsbare wijkbewoners bij de maatschappij te betrekken. Het gaat om mensen in een sociaal isolement, met verslavingsproblemen of een psychiatrische achtergrond. En daar zijn er in Woensel-West, een van de krachtwijken van minister Ella Vogelaar, verhoudingsgewijs veel van. De overheid wil graag dat deze mensen meedoen in de maatschappij en zelfredzaam zijn, maar dat kunnen ze niet alleen.

Ervaringsdeskundigen
Akkaya werkt samen met twee ervaringsdeskundige begeleiders. Deze twee vrouwen zijn van Turkse en Nederlandse komaf. Ze hebben allebei direct te maken gehad met psychische en psychiatrische kwetsbaarheid, maar zijn genezen. Ze hebben diverse trainingen en cursussen achter de rug en zijn nu werknemer bij GGzE. "Zij zetten hun ervaring op deskundige wijze in en weten precies hoe kwetsbare mensen het beste benaderd en gemotiveerd kunnen worden", zegt Akkaya. Het team wordt versterkt door een casemanager, die als het ware een brug slaat tussen het casemanagement van GGzE en het project.

Huisbezoek
Als het niet goed gaat met een wijkbewoner, dan wordt dat vaak in de buurt opgemerkt. Bijvoorbeeld door de woningbouwcorporatie, de politie of de buurtkapper. Hun signalen zijn voor Akkaya en zijn team reden om in actie te komen. "Deze mensen zijn vaak op weg naar bemoeizorg. Wij gaan bij hen op huisbezoek. Het liefst met iemand die daar toch al over de vloer moest komen, zoals de netwerker van de woningbouwcorporatie. Die kan ons dan introduceren."

Actief luisteren
In eerste instantie zitten de wijkbewoners niet echt te wachten op een gesprek. Ze zijn achterdochtig vanwege slechte ervaringen met hulpverleningsinstanties. Met een open, blanco houding weet de kwartiermaker echter in vrijwel alle gevallen toch een opening te vinden. "Het gaat allereerst om het maken van contact. Gewoon kletsen. Door actief te luisteren en hints op te pikken die deze mensen afgeven, stuit ik dan vanzelf wel op de problematiek die er heerst."

Problemen oplossen
Na die constatering wordt er actie ondernomen. Vaak gaat het om problemen op meerdere vlakken, zoals een depressie én een financiële schuld én eenzaamheid. "Iemand van ons gaat dan mee naar allerlei instanties. Zo voelt degene die we helpen zich gesteund. Bijkomend voordeel is dat we aan den lijve ondervinden welke - vooral bureaucratische - drempels er allemaal zijn." Het resultaat is dat er rust ontstaat, waardoor weer ruimte komt voor andere dingen, zoals sociale activiteiten.

Bouwgroep
Twaalf kwetsbare mensen werden door Akkaya en zijn collega's gevraagd om zitting te nemen in de Bouwgroep. Maandelijks komen ze bij elkaar en overleggen ze over alles wat er speelt en tegen welke problemen ze aanlopen. "Ze werken uitstekend samen ook al zijn ze afkomstig uit verschillende culturen. Ze zitten natuurlijk ook in hetzelfde schuitje. Het maakt niet of je Turk bent of Nederlander, een depressie blijft een depressie", vertelt Akkaya. Uit de gesprekken kwam naar voren dat er behoefte was aan een ontmoetingsplek. Bij reguliere wijkvoorzieningen, zoals buurthuizen, bleken deze hulpbehoevenden zich niet thuis te voelen.

De Tulp
Woningcorporatie Trudo schoot te hulp en stelde een pand ter beschikking: De Tulp. Tijdens de inloopuren kunnen mensen uit de wijk hier terecht voor een kop koffie en eventueel een gesprek met de hulpverlening. Op de agenda staan ook diverse cursussen, zoals omgaan met een depressie voor Turkse vrouwen. Daarnaast worden er sociale activiteiten georganiseerd, zoals koken of schilderen. Akkaya: "Daar kwam bijvoorbeeld een Turkse mevrouw van 70 jaar op af. Ze was analfabeet en had een moeilijk leven achter de rug. Een kwast had ze nog nooit vastgehouden. Tijdens het schilderen bloeide ze helemaal op en ze maakte een prachtig schilderij."

Onconventionele aanpak
Akkaya streeft ernaar dat ook andere instanties hun gezicht laten zien in De Tulp. Zo komt Maatschappelijk Werk al in het pand. Het project Maatschappelijk Steunsysteem startte drie jaar geleden in drie wijken in Eindhoven, waaronder Woensel-West. Dankzij de resultaten die zijn behaald, is het project inmiddels uitgebreid naar andere wijken. "Onze manier van werken gaan we op grotere schaal proberen in te voeren, want het werkt gewoon. Het is niet complex en het hoeft niet veel te kosten. Alleen vereist het een ruimere blik. Als je zaken soms onconventioneel aanpakt, dan is veel mogelijk", besluit Akkaya.

Vakwerk
Het symposium Vakwerk wordt georganiseerd door de Verpleegkundigen Adviesraad (VAR) en de GGZ- verpleegkundigen specialisten (GGZ/VS) van GGZ Eindhoven. Dit jaar dongen zes bijdragen mee naar de Vakwerkprijzen: 'Consultatiebureau 55+', 'Extra zorg voor cliënten met kinderen', 'Psychiatrische zorg voor asielzoekers', 'Studenten participeren in de praktijk', 'Ervaringsdeskundigheid' en 'Dwang en drang, maatschappelijke steunsystemen en kwartier maken in kwetsbare wijken'. Naast Akkaya, won ook Dennis Reijnders een prijs: hij kreeg de vakjuryprijs met zijn project over psychiatrische zorg voor asielzoekers.

Bron: GGZe, Ibrahim AkkayaPublicatiedatum: 13 juni 2008 14:15 uur


Meer informatie:Reageren
Wilt u uw mening, ideeën of reactie kwijt, dan kunt u nevenstaande formulier invullen. Uw reactie verschijnt direct zichtbaar op de website. Wilt u dit niet? Stuur uw reactie dan per .
 
naam

e-mail adres

(organisatie)
  reactie
 


 


Informatie voor abonnees van mikadonet.nl
Idiomes: 'We zoeken andere ingangen voor mensen die anders de boot missen.'
Interculturele relaties en gezinnen in de zorg- en hulpverlening
‘Je kunt heel goed communiceren zonder taal’
‘Ik hoop dat het normaler wordt om over opvoeding te praten’'Ze moeten maar Nederlands leren'.
Mariëtte Hoogsteder.
 lees verder....Geachte mevrouw de minister,
Tim Ruitenga.
 lees verder....Waarom de vertellers moeder belde
Door: McGregor Spalburg .
 lees verder....Een maïskolfje
door Amaryllis Sprock.
 lees verder....
 Zie ook het archief

Glenn Helberg
'Goed luisteren begint bij de ander even veel waard vinden'.
 lees verder....
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.