Mikado - Kenniscentrum interculturele zorg  
 
   home       over mikado       activiteiten       publicaties       nieuws       agenda       abonnement       inloggen      English  
 
 

Good Practices

Good Practice 1: Nieuwe Sporen
Bruggen slaan tussen reguliere en informele zorg

'Nieuwe Sporen' is de eerste publicatie uit de reeks Good Practices. 'Nieuwe Sporen' is een project van de Stichting ter Ondersteuning Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (STIOM) in Den Haag. Een belangrijke les die kan worden geleerd uit het project 'Nieuwe Sporen' is, dat binnen de diverse migranten- en vluchtelingen-
gemeenschappen een aanzienlijk en doorgaans te weinig gebruikt potentieel aanwezig is om zelf bij te dragen aan het oplossen van allerlei vraagstukken die zich voordoen in een multiculturele samenleving. 'Nieuwe Sporen' spoort letterlijk de lezer aan om dit potentieel te benutten en te versterken; in dit geval voor de preventie en hulpverlening aan migranten met psychosociale en psychische problemen. In het project vormen zogenoemde vertrouwenspersonen niet alleen een brug tussen autochtone hulpverlener en allochtone cliŽnt, maar ook tussen zorg- en welzijnsinstellingen en migrantengemeenschappen.

Het is een prachtig voorbeeld van de positieve resultaten die kunnen worden geboekt met de inzet van intermediairs van allochtone herkomst. Het project sluit in die zin ook aan op de landelijke tendens om de inzet van dit type intermediairs te intensiveren. Tegelijkertijd onderscheidt het zich hiervan, omdat de vertrouwenspersonen binnen Nieuwe sporen geen (para)professionals zijn maar vrijwilligers. Vrijwilligers die op basis van hun inzet voor en betrokkenheid bij hun eigen gemeenschap reeds het respect en vertrouwen daarbinnen genieten. Hiermee genereert 'Nieuwe Sporen' nieuwe wegen voor interculturele hulpverlening, die door deze publicatie hopelijk ook voor anderen een inspiratiebron mogen zijn.

'Nieuwe Sporen' is de eerste publicatie in de reeks Good Practices. De eerste negen uitgaven in deze reeks werden mogelijk gemaakt door GGZ-Nederland in het kader van het Actieplan Interculturalisatie, gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Uitgave: april 2003, 96 pagina's.
ISBN: 90-806688-3-4

Deze publicatie is UITVERKOCHT en niet meer te bestellen.


bestel deze publicatie


 

 
 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mikado.